terapia pedagogiczna

Dyskalkulia

Matematyka jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, Już na etapie szkoły podstawowej potrafi sprawiać trudności. Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne zaburzenia zdolności arytmetycznych, rozpoznawane na podstawie analizy deficytów poznawczych, ujawnianych przez ucznia w kontekście prawidłowego rozwoju intelektualnego i sprzyjających warunków edukacyjnych.
Niniejsza bibliografia „Dyskalkulia” zawiera wybór 100 opisów bibliograficznych publikacji, …