“Szewcy”

SZEWCY / Stanisław Ignacy Witkiewicz

Książki:

1. Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste / Tomasz Bocheński. – Kraków : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, cop.2005. – S. 93-139 : Po Witkacym przychodzi Sajetan
M 191971 (Opole)

2. Czy wszystko jest błazeństwem? : szkice o współczesnej dramaturgii / Stanisław Rzęsikowski. – Łódź …