Stanisław Wyspiański

NOC LISTOPADOWA / Stanisław Wyspiański

Książki:

1. Czekanie cudu / Jerzy Sosnowski. – Warszawa : “Semper”, 2008. – 286 s. : il. ; 21×22 cm.
M 052439 (Kluczbork)

2. Dramat opadających liści : o „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego / Anna Tramer // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie …

WESELE / Stanisław Wyspiański

Książki:

1. „Ciągle taki mi się snuje dramat…” : od Wesela Wyspiańskiego do Wesela Wajdy / Łucja Demby // W : Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej / pod red. Tadeusza Lubelskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014. – S. 114-129

2. …