pedagogika dialogu

Pedagogika dialogu

„Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa”.  Adam Mickiewicz

Pedagogika dialogu jest nauką o wychowaniu opartą na metodzie dialogicznej. Według profesora ks. Janusza Tarnowskiego, twórcy pedagogiki personalno-egzystencjalnej – dialog jest podstawą, fundamentem wychowania. Dialogowe wychowanie daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i psychicznego wsparcia, tworzy więź emocjonalną, buduje zaufanie …