ojcostwo

Ojcostwo

Zestawienie bibliograficzne „Ojcostwo” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia po aktualizacji gromadzi 150 opisów bibliograficznych publikacji uporządkowanych alfabetycznie według tytułów publikacji z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Obejmuje swym zakresem …

Ojciec, ojcostwo

Książki:

1. Dziecko jako szkopuł : o „ojcowskich” strategiach artystycznych w wybranych utworach literackich i kinematografii ukraińskiej XX – początku XXI wieku / Ryszard Kupidura // W : Przekraczanie granic : rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku / redakcja Magdalena Kawęcka, Maria Mocarz-Kleindienst, …