obraz nauczyciela

Wizerunek nauczyciela/pedagoga/wychowawcy

Wizerunek wg „Słownika języka polskiego PWN” jest to «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana». Wizerunek (postrzeganie społeczne) nauczycieli jest związane z oczekiwaniami, jakie społeczeństwo formułuje wobec tej grupy zawodowej, a to z kolei ma związek z pojmowaniem roli i funkcji nauczyciela. Niniejsze zestawienie bibliograficzne dotyczy …