nauczyciel zawodu

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Bibliografia „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i zawiera  72 opisy bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczyciela zawodu. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i …