metoda Montessori

Pedagogika Marii Montessori (1870-1952)

„Kochać dziecko, to znaczy służyć
mu jak daleko to możliwe…”.
Maria Montessori

Na gruncie polskiej pedagogiki w ostatnich latach pojawiły się teoretyczne odniesienia oraz próby praktycznego rozwiązania problemu uelastycznienia systemu szkolnego. W nurcie poszukiwań rozwiązań metodycznych czy też systemowych, skoncentrowanych na dziecku, znajdują się próby przywrócenia wybranych systemów szkoły aktywnej, …