lis

Lis

Książki:

1. Figura gracza w bajce zwierzęcej / Ewa Serafin // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 129-137

2. Kariera lisa w średniowiecznej Francji / Maciej Abramowicz // …