lektura szkolna

BAJKI / Ignacy Krasicki

Książki:

 

1. Bajki i Satyry Ignacego Krasickiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, [1991]. – 15, [1] s. ; 21 cm

2. „Bajki” Ignacego Krasickiego, czyli Klasyka w szkole bliżej ucznia / Michalina Gwiżdż, Paulina Marszałek / red. Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal // …

WYBRANE WIERSZE Z ROMANTYCZNEJ LITERATURY EUROPEJSKIEJ

Książki:

 

1. Angielscy poeci jezior : [poezje] / W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey ; wybrał, przeł. [z ang.], wstępem i objaśn. opatrzył Stanisław Kryński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – LXXIX, [1], 428 s.
M 005090 (Brzeg), M 12847 M 18158 (Kędzierzyn-Koźle), C 009000

GARGANTUA I PANTAGRUEL / François Rabelais

Książki:

 

1. Przekład komizmu słownego na podstawie przekładu Gargantui i Pantagruela Franciszka Rabelais’go / Barbara Walkiewicz // W : Świat humoru / red. Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska. – Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. – S. 591-600
M 189231 (Opole)

2. Słownictwo seksualistyczne w „Gargantui i Pantagruelu” Franciszka Rabelais’go w …

WYBRANE ESEJE / Jerzy Stempowski

Książki:

 

1. Arkadia i małe ojczyzny : Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz / Józef Olejniczak. – Kraków : Oficyna Literacka, 1992. – S. 162-188 : Brak Arkadii? Szkic o twórczości Jerzego Stempowskiego i Józefa Wittlina
055239 (Nysa), M 166264 M 166265 (Opole)

2. Doświadczyć końca – stać się sobą : …

WYBRANE WIERSZE / Jan Polkowski

Książki:

1. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. – S. 387-399 : Jan Polkowski. Głos dobrze ustawiony
M 055138 (Brzeg), M 057185 (Kluczbork), M 069497 M 069498 (Nysa), M