Dzień Chłopca

Dzień Chłopca

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór literatury obejmującej materiały repertuarowe poświęcone obchodom Dnia Chłopca. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

 

1. Dzień Chłopaka i pożegnanie lata : scenariusz imprezy ogólnoszkolnej / Elżbieta Kapelańska // W : Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w …