Conrad Joseph

CONRAD Joseph (1857-1924)

 

Bibliografia “Joseph Conrad (1857-1924)”  obejmuje wybór literatury do roku 2020 i składa się z 230 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. …