ciąża

Dziecko z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)

Alkoholowy zespół płodowy ( ang. fetal alcohol syndrome, FAS, AZP) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.
W 2000 r. dla określenia wszystkich zaburzeń, które mogą powstać po narażeniu …

Ciąża

Książki:

1. Estetyzacja, medykalizacja, doświadczenie intymne : uwagi o wizerunku kobiety ciężarnej w przestrzeni publicznej i sztuce / Izabella Adamczewska // W : Kobieta w przestrzeni wizualnej / pod red. Anny Barskiej i Kamilli Biskupskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 119-128
M 207612