choroba zakażna

Epidemia, pandemia

Książki:

1. „A peste, fame et bello…” : „czarna śmierć” w Europie / Franciszek M. Rosiński // W : Problemy współczesnej tanatologii : medycyna, antropologia kultury, humanistyka = The problems of contemporary tanatology : medicine, anthropology of culture, humanities / red. Jacek Kolbuszewski. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, …