“Biblia”

BIBLIA

Książki:

1. Apokalipsa św. Jana w przekładzie Tomasza ze Zbrudzew / oprac., Irena Kwilecka . – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1976. – 152,[1] s.,[8] s.tabl. : faks. ; 24 cm. – ( Wydawnictwa Źródłowe / PAN Komitet Językoznawstwa )
M 099290 (Opole)

2. Apokalipsy – orędzia …