„Szukaj w historii wyjaśnienia swego losu”: proza Władysława Lecha Terleckiego

„Szukaj w historii wyjaśnienia swego losu” : proza Władysława Lecha Terleckiego / Lech Giemza. – Kraków : Instytut Literatury, 2024. – 169, [11] s.

Władysław Lech Terlecki (1933-1999)  – polski pisarz, scenarzysta, autor powieści i opowiadań, w tym historycznych, związanych tematycznie z powstaniem styczniowym, słuchowisk, utworów dramatycznych i filmowych oraz scenariuszy. Twórca uznawany za jednego z najważniejszych pisarzy historycznych XX wieku. Przybliżenie jego twórczości to doskonała okazja, by podjąć dyskusję na temat współczesnego rozumienia historii oraz sposobu jej opisywania. Na upowszechnienie zasługują dziś zarówno badania nad spuścizną Terleckiego, jak i jego twórczość literacka. Książka jest próbą całościowego ujęcia prozy Władysława Lecha Terleckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł o tematyce historycznej. Praca składa się z następujących rozdziałów: Wprowadzenia (rozdz. 1) ; Terlecki – literatura historyczna jako łamigłówka  (rozdz. 2) ; Tradycyjnie – pod prąd tradycji! (rozdz. 3) ; Wobec historiozoficznych mitów i pytań etycznych (rozdz. 4).  Książka adresowana jest do odbiorców zainteresowanych prozą Władysława Lecha Terleckiego.