Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej : praktyczny przewodnik / Jim Larson, Andrzej Kołodziejczyk.  Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2019. 

Publikacja podejmuje problematykę szkolnego dręczenia oraz stosowanych metod i sposobów pracy, aby przemoc rówieśniczą w szkołach ograniczyć. Autorzy pokazują jak ważne jest wspólne stanowisko całego środowiska w tworzeniu szkolnej atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i szeroko rozumianej pomocy. Pokazują krok po kroku, jak zbudować i wdrożyć strategię przeciwdziałania przemocy w całym środowisku ucznia. Książka pomoże nauczycielom w radzeniu sobie z przypadkami dręczenia wśród młodzieży szkolnej. Stanowi  cenny przewodnik, wzbogacony przykładami scenariuszy do przeprowadzenia zajęć z uczniami.