Szkolnictwo zawodowe w Polsce

Termin:szkoła zawodowa jest wieloznaczny. Według leksykonu „Pedagogika”, „ szkoła zawodowa to zróżnicowany organizacyjnie i programowo typ szkół różnych szczebli, umożliwiających zdobycie wykształcenia zawodowego”.
Zestawienie Bibliograficzne w wyborze “Szkolnictwo zawodowe” zawiera 43 pozycje wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2010-2014. W zrębie głównym zastosowano układ alfabetyczny oraz numerację ciągłą. Pod opisami umieszczono sygnaturę odsyłającą do danej pozycji.
Opis bibliograficzny sporządzono na podstawie elektronicznych baz danych zbiorów znajdujących się w Bibliotece Pedagogicznej w Opolu i jej Filiach oraz elektronicznych baz danych Biblioteki Narodowej.
Ze względu na istotę tematu w bibliografii uwzględniono również publikacje z lat wcześniejszych.

Wydawnictwa zwarte:

1. E-podręczniki w szkolnictwie zawodowym : luka w systemie edukacji / [red.] Krzysztof
Bondyra, Helena Dolata, Dominik Postaremczak. Poznań ; Wągrowiec : M-Druk Zakład
Poligraficzno-Wydawniczy Janusz Muszyński, 2012. -303 s. : il. ; 24 cm.

2. Edukacja a przemiany cywilizacyjne / Waldemar Furmanek. Rzeszów : Wydawnictwo
Oświatowe Fosze, 2010. -205 s. : il. ; 24 cm.

3. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy /pod red. Urszuli Pulińskiej. Olsztyn :
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 2010.– 251 s. ; 24 cm.
Sygn. M 205410,M 205410 Opole

4. Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych / pod red. Marty Doroby i Edyty Borys.Olsztyn:Studio Avalon, 2012.– 236 s. : il. kolor., fot., wykr. 22 cm.
Sygn. C 207429 Opole

5. Pedagogika / red. Bogusław Milerski ; red., Bogusław Śliwerski . Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2000. — 284,[1] s. ; 21 cm.
Sygn. C 061613 Nysa, C 180133, I 180218, O 180220 Opole, C 048356 Brzeg, M 62412, C
57272 Kędzierzyn-Koźle,

6. Szkoła zawodowa, szkolnictwo zawodowe / Zygmunt Wiatrowski. W.: Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku : T.6, Su-U red. prowadzący Ewa Różycka ; red. nauk. Tadeusz Pilch.
Warszawa “Żak”,2007.–1198, [5] s. : il. ; 24 cm.

7. Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja,doradztwo / Tomasz Sobierajski. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. — 141 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Sygn. M 211388 Opole

8. Neoliberalne uwikłania edukacji / Eugenia Potulicka, Joanna Rutkowiak. Kraków : “Impuls”,
2010.– 356 s. ; 25 cm.
Sygn. M 205193, M 203770 Opole

9. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości /pod red. Ryszarda Gerlacha // .
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.2010.–342, [1] s. : il. ; 24 cm.
Sygn. M 205623,M 205624 Opole, C 051124 Brzeg

10. Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy : praca zbiorowa.Cz. 2 / pod red. Janusza Moosa, Macieja Kułaka.Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, cop. 2014. -273 s. : il. ; 21 cm.

11. Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce : raport / [aut. Elżbieta Goźlińska, Andrzej
Kruszewski]. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
2013.-192 s. : il. ; 25 cm.

12. Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce : diagnoza i oczekiwane
kierunki zmian / red. nauk. Urszula Jeruszka ; [aut. raportu Elżbieta Drogosz-Zabłocka et al.].
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012. -428 s. : il. ; 24 cm.

13. Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży : projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce / Mieczysław Kabaj.Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012.-127, [3] s. : il. ; 24 cm.

14. Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży : publikacja pokonferencyjna / pod red. Ewy Giermanowskiej, Joanny Kotzian.Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2014. – 254 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

Artykuły z czasopism:

15. Bez przełomu w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11,s. 17-18

16. Kształcenie modułowe – renesans kwalifikacji / Janusz Moss ; rozm. przepr. Włodzimierz
Kaleta // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 2, s. 74-77

17. Kształcenie zawodowe w rok po reformie / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9,s. 14-17

18. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla
Szkoły. – 2010, nr 6, s. 9-10

19. Modyfikacja modułowych programów kształcenia zawodowego / Dagmara Kowalik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 3, s. 90-98

20. Mobilność uczniów kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego / Michał
Pachocki // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 6, s. 42-44

21. Moim zdaniem. Jak odległa od rzeczywistości jest edukacja zawodowa w Polsce? / Jerzy
Bartnik // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 5/6, s. 26-30

22. Nowości oświatowe, czyli tsunami edukacyjne / Bogusław Tundzios // Meritum. – 2012, nr 1, s. 98-105

23. Nowy model kształcenia zawodowego : (ogólnopolska kampania “Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru”) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. -2013, nr 5, s. 3-8

24. O kształceniu modułowym w projektowanej reformie szkolnictwa zawodowego / Wodzisław
Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 6, s. 1, 4

25. O kształceniu zawodowym młodzieży w Polsce w latach 1939-1945 / Marian Walczak //
Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2010, nr 3-4, s. 133-155

26. O zmianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11, s. 14-16

27. Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu / Lucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. – 2011,nr 6, s. 18-23

28. Problemy kształcenia zawodowego w województwie opolskim / Jerzy Duda // Modelowe
Nauczanie. – 2012, nr 1-2, s. 68-72

29. Przyuczyć, nie przyspawać / Joanna Cieśla // Polityka. – 2012, nr 47, s. 30-32

30. Reforma kształcenia zawodowego / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 8-14

31. Reforma w ciemno / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 42, s. 4

32. Sama reforma to za mało / Andrzej Połoński // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 12, s. 14-16

33. Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Czy zapowiada się wielki powrót? / Anna Czyż
Edukacja i Dialog.- 2014, nr 5/6, s. 51-54

34. Tożsamość i jej osobowościowy kontekst: charakterystyka psychologiczna uczniów zespołów szkół zawodowych / Anna Izabela Brzezińska [et al.] // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 4, s. 55-75

35.Zmiany programowe w szkołach zawodowych / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 11, s. 14-18

36. Zmiany w kształceniu zawodowym / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 4, s.74-77

Wydawnictwa audiowizualne:

37. Edukacja zawodowa. Kas. 1 [Film] / scen. i realiz. Henryk Konieczny ; scen. i realiz. Barbara Puszczewicz. Warszawa : Telewizja Polska; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej, 1994. — 1 kas.wideo VHS (125 min) : dźw., kolor ; 13 mm.+ Poradnik
Sygn. TV 000931/I Opole

38. Edukacja zawodowa. Kas. 2 [Film] / scen. i realiz. Henryk Konieczny ; scen. i realiz. Barbara Puszczewicz. Warszawa : Telewizja Polska; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej, 1994. — 1 kas.wideo VHS (130 min) : dźw., kolor ; 13 mm.+ Poradnik.
Sygn. TV 000931/II Opole

39. Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. — 1 compact disc (CD-
ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.
Sygn. NE 000187, NE 000188 Nysa, NE 001145, NE 001145 Opole

40. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : Poradnik dla nauczycieli
przedmiotu / oprac. Katarzyna Durczak, Joanna Minta. Warszawa : Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. — 1 compact disc (CD-ROM) : dźw.,
kolor ; 12 cm.
Sygn. NE 000189, NE 000190 Nysa, NE 001147, NE 001148 Opole

41. Technik mechanik [Film]. Warszawa, 2003. —
Sygn. TV 000067,TV 000068,TV 000069,TV 000070 Nysa, TV 000666 Opole, TV 62, TV
62, TV 62, TV 62 Kędzierzyn-Koźle, TV 000067, TV 000068 Kluczbork

42. Technik spedytor [Film]. Warszawa, 2003. —
Sygn. TV 000067, TV 000068, TV 000069, TV 000070 Nysa, TV 000666 Opole, TV 62,TV
62, TV 62, TV 62 Kędzierzyn-Koźle, TV 000067, TV 000068 Kluczbork

43. Zawodowy list gończy [Film]: bez ograniczeń / scen.i realiz. Dominika Affek ; scen.i realiz. Marcin Sępiak. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003. — 1 kas. wideo VHS (150 min) : dźw., kolor ; 13 mm.
Sygn. TV 000075, TV 000076,TV 000077,TV 000078 Nysa,TV 000670 Opole

44. Zawodowy list gończy : Dozwolone od lat 16 : telewizyjne audycje dla gimnazjalistów, ich
nauczycieli i rodziców [Film] / scen.i realiz. Dominika Affek, Marcin
Sępiak. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003. — 1 kas. wiz. (150 min)
: dźw., kolor. ; 13 mm.
Sygn. TV 000067, TV 000068, TV 000069, TV 000070 Nysa,TV 000670 Opole,TV 70, TV 71,
TV 72, TV 73 Kędzierzyn-Koźle

Oprac. Barbara Ciesielska