Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego o biblioterapii w teatrze cieni, kukiełek i kamishibai

28 października 2021 r. miały miejsce warsztaty szkoleniowe dotyczące ,, Różnych twarzy teatru…” o wykorzystaniu teatru cieni, kukiełek i kamishibai w prowadzeniu zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii. Udział w nich wzięli nauczyciele z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce.  Podczas spotkania omówiona została rola edukacji teatralnej w wychowaniu małego dziecka, omówione zostały zostały wybrane przykłady ćwiczeń narządów mowy, zabaw mobilizujących wyobraźnię, kreatywne ćwiczenia ruchowe, zabawy choreoterapeutyczne, gry grupowe, pantomima, drama; omówiona została również metodyka różnych form ekspresji teatralnych oraz przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy wysłuchali wykładu online dotyczącego teatru cieni, tworzenia lalek cieniowych i stworzyli swoje opowieści teatralne.

Szkolenie prowadziła Justyna Jurasz.

Szkolenie bło współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka- RPOP.09.01.03-16-0022/18