Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją / Teresa Wejner Jaworska. Warszawa : Difin SA, 2020.

Monografia zawiera duży zasób wiedzy teoretycznej na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje, dobre praktyki dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych. Ukazuje pracę nauczycieli oraz jej efekty przynoszące realne korzyści dla ucznia w obszarze samooceny oraz relacjach nauczyciel–uczeń. Autorka publikacji na podstawie przeprowadzonych badań  w województwie łódzkim, przedstawia ocenę oraz oczekiwania rodziców wobec szkół oraz przybliża obraz uczniów z dysleksją rozwojową, ukazując ich samoocenę, relacje z rówieśnikami i marzenia. Używane wielokrotnie w monografii określenie szkoły jako przyjaznej oznacza postawę określoną otwartością, życzliwością, która może realizować się poprzez różne działania praktyczne. Wiedza na temat dysleksji wraz z przyjaznością i chęcią działania pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązania, nawet w trudnych finansowo i organizacyjnie warunkach każdej placówki oświatowej. Ta inspirująca książka adresowana jest do wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci z dysleksją oraz osób z dysleksją.