Sygnał. Magazyn Wychowawcy

sygnal 3Sygnał. Magazyn Wychowawcy to miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców, poruszający najważniejsze dla nich zagadnienia : wychowanie w szkole i lekcje wychowawcze.

Czasopismo powstało z myślą o nauczycielach, którym zależy na skutecznym i nowoczesnym wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Wydawcą pisma jest Oficyna Wydawnicza MM Wydawnictwo Prawnicze w Poznaniu, a redaktorem naczelnym Aneta Mizera. Autorami materiałów publikowanych na łamach miesięcznika są pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, metodycy, terapeuci, doświadczeni wychowawcy oraz osoby bezpośrednio związane ze środowiskiem szkolnym. Czasopismo przedstawia konkretne przykłady rozmów i działań, rozwiązania „krok po kroku”, opinie, relacje oraz porady i wskazówki związane z wychowaniem w szkole.

Numer 3/ 2017 zawiera kalendarium na marzec 2017 r., a tematem wydania jest reforma oświaty – poradnik prawny. Reforma oświaty powoduje zmiany w sytuacji kadrowej wielu nauczycieli. Michał Łyszczarz odpowiada na najcześciej pojawiajace się wątpliwości nauczyceli : Kiedy nauczyciel likwidowanej placówki otrzyma odprawę? Jaki wpływ na awans ma ograniczenie etatu? Czy urlop dla poratowania zdrowia chroni przed zwolnieniem? Stan nieczynny – miniściąga – opracowanie to przygotowała Małgorzata Celuch. Natomiast Marcin Majchrzak przedstawia 10 najważniejszych zasad ‘”trzynastki”.

Ponadto w numerze ABC wycieczki szkolnej – Marcin Majchrzak odpowiada na 7 ważnych pytań, m.in. z jakimi aktami prawnymi warto się zapoznać w związku z organizowaniem wycieczki szkolnej? Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem? Czy można w ramach kary nie zabrać ucznia na wycieczkę? Czy nauczyciel może podać uczniowi leki w trakcie wycieczki? Na co rodzice muszą wyrazić zgodę przed wyjazdem ucznia na wycieczkę? Czy nauczyciel w związku z udziałem w wycieczce ma prawo do świadczeń x tytułu podróży służbowej? Czy uczeń pełnoletni biorący udział w wycieczce szkolnej ma takie sama prawa i obowiązki jak nieletni?

Gry edukacjne stanowią nieocenioną pomoc w zajęciach. Pozwalają na powtórzenie, utrwalenie wiadomości, urozmaicają tok lekcji, a przede wszystkim sprawiają, że uczniowie chętniej przyswajają nowe tresći – pisze Joanna Krzemińska w artykule „Wielka gra”.