Syberia

Książki:

1. Inny świat ludzkiej nadziei : “Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej / Bogdan Burdziej. – Toruń : nakł. Autora, 1991. – 252, [3] s. ; 24 cm.

2. Krasnojarsk zero / Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki. – Warszawa : “Sic!”, 2012. – 352, [3] s., [24] s. tabl. ; 21 cm.
M 207761 (Opole)

3. Ludy dalekie a bliskie : antologia polskich relacji o ludach Syberii / wybór i komentarz Antoni Kuczyński. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – 184, [4] s. : fot., mapy, portr. ; 21 cm.
M 043722 (Brzeg)

4. Motywy syberyjskie w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / Agata Chudzik // W : Kraszewski – pisarz współczesny : praca zbiorowa / red. Ewa Ihnatowicz. – Warszawa : “Elipsa”, 1996. – S. 71-78
M 179534 (Opole)

5. Obraz Syberii i Dalekiego Wschodu w twórczości Ferdynanda A. Ossendowskiego / Kyong-Geun Oh // W : Orient w literaturze i kulturze modernizmu / pod red. Eugenii Łoch. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – S. 171-185
M 205620 (Opole)

6. Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu : o prozie Wacława Sieroszewskiego / Aleksandra Kijak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 258, [1] s. ; 24 cm.

7. Romantyzm : od poetyki do polityki : interpretacje i materiały / Zofia Trojanowiczowa ; wybór i red. Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk, Piotr Śniedziewski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2010. – S. 397-410 : O “Ostatnim” Krasińskiego, czyli o presji mitu syberyjskiego
M 205453 (Opole)

8. Sieroszewski i Syberia / Hanna Maria Małgowska. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973. – [2], 201 s. ; 23 cm. – (Prace Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości / red. Małgorzata Cwenk we współpr. z Janem Trynkowskim ; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. – 184 s. ; 21 cm.
* Syberia w literaturze polskiej

9. Syberia / Zofia Trojaniczowa, Jerzy Fiecko // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 901-909
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

10. Syberia w historii literatury Rosji carskiej : realia i mity / Kazimiera Lis. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. – 175, [3] s. ; 24 cm.

11. Sybir romantyków / Zofia Trojanowiczowa ; oprac. mater. wspomnieniowych uczestniczył Jerzy Fiećko. – [Wyd. 2]. – Poznań : “W drodze”, 1993. – 602, [2] s., [29] s. tabl. (w tym kolor.) : fot. ; 18 cm.
M 048149 (Kluczbork)

12. Wśród obcych i wśród swoich : Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny / Ida Sadowska ; pod red. Grażyny Legutko ; Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2007. – 295 s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

13. Aleksander Sochaczewski i jego malarski reportaż z zesłania / Barbara Pokorska // Zesłaniec. – Nr 43 (2010), s. 19-40

14. Czas i przestrzeń Sybiru / Jan Zieliński // Tygodnik Powszechny. – 1991, nr 23, s. 6

15. Droga przez mękę czy atrakcyjna podróż? : obrazy wędrówki na Sybir w literaturze i we wspomnieniach dziewiętnastowiecznych zesłańców / Mariusz Chrostek // Wrocławskie Studia Wschodnie. – T. 11 (2007), s. 9-32

16. Ewolucja wygnańczej psychiki : przyczynek do duchowego portretu dziewiętnastowiecznego zesłańca / Mariusz Chrostek // Zesłaniec. – Nr 29 (2007), s. 3-23

17. “I Bóg o nas zapomniał…” : literacki dokument o polskich zesłańcach na Sybir / Joanna Sularz // Irydion. – T. 1 (2015), s. 125-135

18. “I wtedy ma w oczach Syberię” : poetycka wizja Syberii w wybranych tekstach Jacka Kaczmarskiego / Maciej Bator // Almanach Historyczny. – T. 13 (2011), s. 57-74

19. Ile Syberii? : w poszukiwaniu znaczeń romantycznego mitu / Dariusz Zięba // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 1 (2002), s. 54-67

20. Inna Syberia Wacława Sieroszewskiego : (na przykładzie opowiadania “Chajlach”) / Ida Sadowska // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 17 (2002), s. 47-58

21. Jak wyrazić “Sybir” : doświadczenia sowieckiego zesłania w polskiej poezji wojennej (1939-1941) / Justyna Chłap-Nowakowa // Perspektywy Kultury. – 2010, nr 2, s. 173-194

22. Kraj lat dziecinnych / Anna Maria Krajewska // Guliwer. – 2014, nr 4, s. 22-25

23. Mit Syberii w literaturze / Agata Chudzik // Przegląd Humanistyczny. – 1992, nr 5, s. 156-160

24. Nowele syberyjskie Wacława Sieroszewskiego / Hanna Ratuszna // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 3, s. 11-20

25. Podróż do wnętrza duszy / Konrad Liskowacki // Topos. – 2012, nr 6, s. 177-179
* Rec. książki: Krasnojarsk zero / Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki. – Warszawa, 2012

26. Porównanie relacji pamiętnikarskich z zesłania na Syberię Fiodora Dostojewskiego i Szymona Tokarzewskiego / Magdalena Wilkołaska-Karpierz // Przestrzenie Teorii. – [Nr] 11 (2009), s. 239-235

27. Sterylny obraz Syberii / Konrad Starczewski // Pamięć.pl. – 2013, nr 4, s. 18-19
* Zawiera rec. filmu: Syberiada polska / reż. Janusz Zaorski, 2013

28. Syberia / Zofia Trojanowiczowa, Jerzy Fiećko // Ruch Literacki. – 1989, z. 1, s. 1-15

29. Syberia i Daleki Wschód w oczach polskiego pisarza : Wacław Sieroszewski (1858-1945) / Adrian Uljasz // Przegląd Nauk Historycznych. – Nr 1 (2012), s. 137-153

30. Syberia i Daleki Wschód w twórczości Igora Newerlego : pisarska wizja, oceny, dyskusje Adrian Uljasz // Tematy i Konteksty. – 2012, nr 2, s. 325-343

31. Syberia i świat piórem Antoniego Kuczyńskiego / Antoni Giza // Przegląd Zachodniopomorski. – 1999, z. 4, s. 223-225

32. Syberia nie tylko mroźna i głodna / Danuta Świerszczyńska-Jelonek // Nowe Książki. – 2014, nr 12, s. 96
* Zawiera rec. książki: Syberyjskie przygody Chmurki / Dorota Combrzyńska-Nogala. – Łódź, 2014

33. Syberia romantyków polskich i rosyjskich / Kazimiera Lis // Slavia Orientalis. – 2002, nr 2, s. 197-212

34. Syberia w utopii historiozoficznej Dostojewskiego / Telesfor Poźniak // Przegląd Humanistyczny. – 1986, nr 9/10, s. 59-73

35. Syberiada polska / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2013, nr 4, s. 76-77
* Zawiera rec. filmu: Syberiada polska / reż. Janusz Zaorski, 2012

36. Syberyjski czarownik / Paweł Rogalski // Twórczość. – 2009, nr 3, s. 132-136
* Syberia – etnografia

37. Terapeutyczna rola syberyjskiej przyrody i jej wpływ na literacką twórczość dziewiętnastowiecznych zesłańców / Mariusz Chrostek // Zesłaniec. – Nr 28 (2006), s. 35-47

38. W cieniu Syberii : wizerunek Rosji i Rosjan w “Tajemniczej wyprawie Tomka” Alfreda Szklarskiego / Piotr Szostak // Guliwer. – 2012, nr 1, s. 84-93

39. Wigilia na Syberii według Jacka Malczewskiego i Jacka Kaczmarskiego / Andrzej Kasperek // Bliza. – 2012, nr 4, s. 185-195

40. Wschodnia Syberia w epoce hrabiego N.N. Murawjowa-Amurskiego w “Albumie malarskim” Hektora Bildzukiewicza / Katarzyna Tumanik ; tł. z ros. Ewa Rybarska // Zesłaniec. – Nr 23 (2005) s. 27-41

 

Zob. też hasło: Wysiedlenie, deportacja, zesłanie

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu