Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji

Od 19 kwietnia 2023 r. w Filii PBW w Kluczborku można oglądać wystawę zorganizowaną z okazji

Światowego Dnia Kreatywności i Innowacji (World Creativity and Innovation Day), który został stworzony rezolucją ONZ 71/284 przy wsparciu 80 krajów w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia kreatywności i innowacji w rozwiązywaniu problemów w odniesieniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, znanych również jako “cele globalne”. Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji był obchodzony przez obywateli i organizacje w ponad 50 krajach już od 2002 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) formalnie ustanowiła dzień na 21 kwietnia. Pierwszy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji obchodzono 21 kwietnia 2018 r.

Według strony internetowej ONZ – “Może nie być uniwersalnego zrozumienia kreatywności”. Koncepcja jest otwarta na interpretację od ekspresji artystycznej po rozwiązywanie problemów w kontekście rozwoju gospodarczego, społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Chociaż kreatywność i innowacja to dwie powiązane ze sobą koncepcje, są to dwie strony medalu.

Kreatywność ma charakter mentalny – obejmuje proces myślowy, polega na tworzeniu nowych pomysłów od początku lub nowych, ale opartych na starych pomysłach. Z drugiej strony innowacje są praktyczne. Polegają na wdrażaniu pomysłów w celu stworzenia czegoś pożytecznego. Obie koncepcje zależą od siebie. Innowacja wynika z kreatywności, podczas gdy kreatywność byłaby bezowocna bez innowacji.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, a także do korzystania z naszych zbiorów poświęconych tej tematyce.

Zachęcamy również do korzystania z oferowanych zajęć edukacyjnych, w szczególności polecamy następujące tematy: „Kreatywne myślenie, kreatywne pisanie” – dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i dla szkół średnich, „Wyobraźnia bez granic” – dla klas I-III szkoły podstawowej, „Obudź w sobie wyobraźnię” – dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, „Opowiem ci… (nową) bajkę” – dla klas IV-VIII szkoły podstawowej ; „Zajęcia kreatywne z baśnią w tle” – dla klas IV-VIII szkoły podstawowej ; Akademia Czytania – „Słucham, czytam, tworzę” – dla dzieci w wieku przedszkolnym ; „Lapbook” – warsztaty kreatywne dla klas I-III szkoły podstawowej ; „Książkowe historie – zabawy formą i treścią” – dla klas I-VIII szkoły podstawowej i dla szkół średnich.