Sukces edukacyjny

Bibliografia “Sukces edukacyjny” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 86 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

1. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. – Poznań : Wydawnictwo eMPi² Mariana Pietraszewskiego, 2010. – 256 s. : il. ; 24 cm.
M 203312 M 203313 (Opole)

2. Dojrzałość szkolna a sukces edukacyjny z perspektywy psychologii rozwoju dziecka / Magdalena Giers, Marcin Giers // W : W trosce o edukację dziecka / pod red. Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej, Ewy Kopeć. – Warszawa : Wydawnictwo B&G, 2015. – S. 79-91

3. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. – Kraków ;Katowice : “Impuls”, 2013. – 255 s. : il. ; 24 cm.
M 62772 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 211340 (Opole)

4. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; tł. z ang. Agnieszka Alster. – Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005. – 187, [1] s. ; 22 cm.
M 052283 (Kluczbork), 063256 (Nysa), C 189887 M 189888 M 192598 (Opole)

5. Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli / Izabela Lebuda. – Kraków : Zakład Wydawniczy “Nomos”, 2014. – 194 s. : il. ; 21 cm.
M 212939 (Opole)

6. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. – 343 s. ; 21 cm.
M 054319 (Kluczbork), M 212940 M 212941 M 212942 (Opole)

7. Mądre rodzicielstwo : wpływ postaw i zachowań rodziców na sukces edukacyjny, zawodowy i życiowy dziecka / Katarzyna Gucwa-Porębska // W : Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2018. – S. 17-28
M 056997 (Kluczbork)

8. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; [tł. Anna Łagodzka]. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 215, [1] s. : il., fot. ; 24 cm. – (Edukacja dla Mądrości)
M 054961 (Brzeg), M 069050 (Nysa), M 217870 M 217871 (Opole)

9. Młodzież i sukces życiowy : studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej / pod red. nauk. Dobrochny Hildebrandt-Wypych i Katarzyny Kabacińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 467, [2] s. ; 24 cm.
C 066267 (Nysa), M 205673 (Opole)

10. Pierwszy rok nauczania : jak osiągnąć sukces / Richard D. Kellough ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 231 s. ; 21 cm.
M 206074 M 206075 (Opole)

11. Praktyki pedagogiczne studentów wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Bożena Zając. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, [2017]. – 160 stron : ilustracje ; 24 cm.

12. Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? / pod red. Agnieszka Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 283 s. : il. ; 24 cm.

13. Scenariusze lekcji wychowawczych : scenariusze zajęć / Magdalena Goetz. – Poznań : Forum Media Polska, 2017. – 128 s. ; 30 cm.
* Zawiera m.in. scenariusze: 1. Sukces – co znaczy dla różnych ludzi?; 2. Człowiek sukcesu – co to znaczy?
M 217698 EP 217711 (Opole)

14. Skuteczne motywowanie w nauczaniu kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela / Marta Stasiła-Sieradzka // W : Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich / pod red. Barbary Kożusznik i Jarosława Polaka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 297-316

15. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży / Tomasz Łączek. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – 253, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.

16. Sukces edukacyjny dziecka w perspektywie konstruktywizmu społecznego / Joanna Walczak // W : Współczesne trendy w edukacji dziecka / pod red. Marianny Styczyńskiej i Marcina Olejniczaka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 25-31

17. Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2018. – 302 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
M 056997 (Kluczbork)

18. Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol. 1 / redakcja Monika Humeniuk, Iwona Paszenda, Wiktor Żłobicki. – Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – 297 stron : wykresy ; 24 cm.

19. Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol. 2 / redakcja Monika Humeniuk, Iwona Paszenda, Wiktor Żłobicki. – Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 . – 260 stron : wykresy ; 24 cm.

20. Sukces szkoły, czyli jak tworzyć skuteczną szkołę na podstawie logodydaktyki / Marta Chrabąszcz. – Bibliogr. // W : Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 159-167
M 213768 M 213769 (Opole)

21. Sukces w szkole jest możliwy : jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christina Buchner ; tł.[z niem.] Magdalena Jałowiec. – Kielce : “Jedność”, 2004. – 111, [2] s. ; 22 cm.
M 192204 (Opole)

22. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. – Warszawa : Difin, 2018. – 185 s. : il. ; 22 cm. – (Engram)
M 055021 (Brzeg), M 64949 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055717 (Kluczbork), M 068993 (Nysa), C 218147 M 218113 M 218114 (Opole)

23. Sukcesy i niepowodzenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej : aspekt pedagogiczny i neurobiologiczny / Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. – 139 stron : ilustracje, wykres ; 24 cm.

24. Sukcesy i porażki w edukacji dzieci i młodzieży / pod red. Małgorzaty Przybysz-Zaremby. – Olsztyn ; Dywity : Oficyna Wydawnicza Prospekt PR, 2010. – 139 s. : il. ; 25 cm.

25. Sukcesy uczniów zdolnych : fakty, narracje, interpretacje / Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Małgorzata Justyna Tarasiuk. – Białystok : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2014. – 183 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

26. Szanse na sukces w szkole : nauczyciel wobec nowych wymagań = Chancen auf Erfolg in der Schule : Lehrer und die neuen Anforderungen / red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003. – 283 s. : il. ; 24 cm.

27. Sześciolatek w szkole i jego sukcesy / Leokadia Szymczyk // W : Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych : współczesne wyzwania / red. nauk. Urszula Szuścik, Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, cop. 2014. – S. 275-290

28. Uczenie się na błędach jako droga do edukacyjnego sukcesu / Agnieszka Domagała-Kręcioch // W : Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. – Warszawa : Difin, 2018. – S. 29-42
M 056997 (Kluczbork)

29. Uczę (się) w szkole / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – S. 22-39 : Strategia pierwsza : określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu
M 63703 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053756 M 053757 M 053758 (Kluczbork), C 067754 M 067755 (Nysa), M 213770 M 213771 M 213772 (Opole)

30. Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli : studium przypadków / Joanna Maria Michalak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 458 s. ; 24 cm.

31. Uwarunkowania sukcesu dydaktycznego nauczyciela w szkole / Krzysztof Zajdel // W : (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole / redakcja naukowa Ewa Kobyłecka. – Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. – S. 141-155

32. Wybrane uwarunkowania sukcesów uczniów szkół podstawowych Opolszczyzny z perspektywy badań przesiewowych / Andrzej Jasiński, Zenon Jasiński // W : Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, 2015. – S. 95-109

33. Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w gottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciej Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, 2014. – 335 s. : il. ; 24 cm.

34. Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej / Jolanta Krystyna Boryszewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008. – 198, [2] s. : il. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

35. Aspiracje i plany edukacyjne uczniów szkół średnich jako emancypacyjny sukces szkoły / Agnieszka Uniewska, Mirosław Zientarski // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 3, s. 161-183

36. Biologiczno-społeczne determinanty osiągnięć edukacyjnych a sprawiedliwość ocen i godność uczących się / Paweł Polowczyk. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 14-24

37. Cele i kryteria sukcesu : planowany efekt w procesie uczenia się / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 4, s. 18-19

38. Czas na naukę / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 8, s. 65-68
* Od czego zależą szkolne sukcesy ucznia?

39. Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów? / Gábor Halász ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 5, s. 16-18

40. Czy zasady oceniania wewnątrzszkolnego pozwalają odnosić uczniom sukcesy? / Paweł Kania // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 9, s. 30-34.

41. Czym dla ciebie jest sukces? / Joanna Obuchowska // Sygnał. – 2018, nr 9, s. 25-27
* Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VIII

42. Diagnoza wybranych różnic indywidualnych studentów pedagogiki w kontekście przyszłych sukcesów w zawodzie nauczyciela / Stefan T. Kwiatkowski // Studia z Teorii Wychowania. – T. 6, nr 4 (2015), s. 127-159

43. Edukacja sukcesu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 1, s. 24-26.

44. Finlandia – kraj edukacyjnego sukcesu? / Joanna Grońska-Turunen // Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 6-10

45. Jak celebrować sukcesy dziecka / Aleksandra Kram ; Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 12, s. 1-4

46. Jak zamienić ołów w złoto? / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 45, s. 44-47
* Warsztat dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej podejmujący temat sukcesu życiowego i porażki

47. Kilka sposobów na sukces w nauce języka obcego / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 6, s. 252-257

48. Kilka uwag o sukcesie w nauce języka obcego / Katarzyna Karpińska-Szaj // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 1, s. 4-10

49. Kompetencje nauczyciela a sukces szkolny ucznia / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 4-7

50. Kształcenie poprzez sukces / Wiesław Andrukowicz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 11-18

51. Magia w polskiej szkole / Marek Smulczyk // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 43, s. 12
* Sukcesy szkolne polskich uczniów zmagających się z trudnościami wynikającymi z ich sytuacji życiowej

52. Między wiedzą pedagogiczną o sukcesie a praktyką edukacyjną : pytanie o sukces nauczyciela akademickiego i jego uwarunkowania / Joanna M. Michalak // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2012, nr 2, s. 133-157

53. Model atrybucji B. Weinera a uczniowskie interpretacje sukcesu i/lub porażki / Beata Kozieł. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2008, nr 3-4, s. 39-51

54. Motywacja do pracy uwarunkowaniem sukcesu zawodowego nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak. – Bibliogr. // Meritum. – 2015, nr 3, s. 2-14

55. Motywacja osiągnięć w karierze międzynarodowej przyszłych pedagogów a ich nadzieja na sukces / Joanna Wierzejska. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 3, s. 87-98

56. Myślenie twórczo-syntetyczne, krytyczno-analityczne i praktyczno-kontekstualne a sukcesy w szkole dzieci ośmioletnich / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia Rozwojowa. – T. 10, nr 1 (2005), s. 99-107

57. Na marginesie rozważań o sukcesie zawodowym nauczyciela / Beata Pituła // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 2 (2007), s. 97-108

58. Nauczyciel między tym co dane i zadane / Krystyna Lekscicka // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1-2, s. 11-15

59. O rankingach uczniów i klas / Ryszard Jańczyk // Głos Nauczycielski. – 2000, nr 13, s. 8
* Propozycja Rankingu Sukcesów Uczniowskich (RASU). Propozycja ujednolicenia kryteriów i wzoru rankingu

60. Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów? : (praca z uczniami zdolnymi) / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. – 2018, nr 2, s. 107-119

61. Odpowiedzialne przygotowanie uczniów do dążenia do sukcesu w edukacji wczesnoszkolnej / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Nauczyciel i Szkoła. – 2015, nr 1, s. 131-140

62. Okiem starego profesora. [Cz.] 42, Uczeń odnosi sukcesy / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. – 2014, nr 7, s. 30-31

63. Osobowość nauczyciela a jego sukces edukacyjny / Kinga Bartkowiak // Sygnał. – 2019, nr 7, s. 14-16

64. Osobowość ucznia a sukces w nauce języka obcego / Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 5, s. 3-9

65. Pasja w pracy nauczycieli osiągających sukcesy zawodowe a potrzeba rozwijania ich kompetencji emocjonalnych / Joanna Madalińska-Michalak // Studia z Teorii Wychowania. – T. 7, nr 4 (2016), s. 13-35

66. Potencjał nauczycieli źródłem sukcesu publicznych szkół licealnych / Katarzyna Piwowar-Sulej // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2009, [z.] 2, [cz.] 1, s. 208-216

67. Poziom lęku oraz nadziei na sukces a umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Marek Smulczyk, Kamila Dobrenko, Tomasz Żółtak. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 87-110

68. Przez edukację do zdrowego sukcesu / Justyna Worzchul-Stawinoga // Życie Szkoły. – 2015, nr 1, s. 6-8

69. Przedszkole drogą do sukcesu / Marianna Styczyńska // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 2, s. 50-53

70. Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu / Joanna Kawalec // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 57-65

71. Satysfakcja zawodowa nauczycieli wf na tle nauczycieli innych specjalności / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 19-28

72. Sukces : co znaczy dla różnych ludzi? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 85, s. 12-16
* Zawiera scenariusze lekcji wychowawczych : 1. Człowiek sukcesu – co to znaczy? ; 2. Mój osobisty sukces

73. Sukces, czym jest? Od czego zależy? : nauczycielskie poglądy na temat sukcesu / Izabela Lebuda, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. – 2006, nr 5/6, s. 45-62

74. Sukces i zmiana służąca jego intensyfikacji w opiniach nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 3, s. 61-70

75. Sukces szkoły integracyjnej jako jeden z wymiarów kształtujących jej kulturę organizacyjną / Zenon Gajdzica // Roczniki Pedagogiczne. – T. 9, nr 3 (2017), s. 5-17

76. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 79-89

77. Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy o różnicach indywidualnych / Stefan T. Kwiatkowski. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 19-34

78. Sukcesy i porażki w pracy dyrektora / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 10, s. 61-63

79. Sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w opini nauczycieli przedmiotów zawodowych / Henryk Noga // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, nr 4, s. 40-48

80. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną : jak osiągnąć sukces edukacyjny? / Barbara Marcinkowska // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 79, s. 6-9

81. Uczymy się na błędach / Agnieszka Domagała-Kręcioch. – Bibliogr. // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 108, s. 45-48
* Dot. także szkolnej kultury błędu

82. Uczymy się na błędach / Agnieszka Domagała-Kręcioch. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2019, nr 5, s. 38-41
* Dot. szkolnej kultury błędu

83. Uwarunkowania sukcesu dydaktycznego nauczyciela w szkole w sytuacji stygmatyzacji środowiskowej ucznia / Krzysztof Zajdel // Relacje. – 2016, nr 2, s. 29-40

84. W co się bawić? : wczesna edukacja matematyczna kluczem do sukcesu edukacyjnego dziecka / Lucyna Pacan // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 9/10, s. 57-59

85. Wpływ sukcesów i niepowodzeń na poziom aspiracji zadaniowych uczniów klas sportowych / Aleksander Smoliński, Anna Romanowska-Tołłoczko // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 33 (2011), s. 49-58

86. Współpraca fizyka z matematykiem kluczem do osiągania sukcesów / Halina Dąbrowska // Fizyka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 32-34

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu