Spotkanie z dawną książką

27 listopada uczniowie klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie uczestniczyli w zajęciach poświęconych historii książki oraz zajęciach  biblioterapeutycznych.