Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli /Jenny Thompson ; przekład Jolanta Bartosik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023.

Celem książki jest przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej uczestnikom szkoleń, młodym nauczycielom i innym pracownikom szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacja przedstawia opisy przypadków uczniów i omówienie siedmiu typów SPE z : zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD), zaburzeniami w rozwoju społeczno-emocjonalnym i zaburzeniami zachowania,  dysleksją,  dyspraksją,  zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością słuchową, niepełnosprawnością wzrokową. Praca zawiera :  praktyczne wskazówki, jak pracować z uczniem ; rady doświadczonych praktyków ; pytania sprawdzające oraz zagadnienia do przemyślenia. Adresowana jest do  nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz studentów  kierunków pedagogicznych, potrzebujących  wsparcia w rozpoznawaniu, rozumieniu i wspomaganiu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.