Socially : edukacja, pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Socially : edukacja, pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych / red. nauk. Michał Szyszka. – Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022.  

Publikacja zawiera zbiór 10 artykułów dotyczących edukacji, pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Poruszono m. in. takie zagadnienia jak:  opieka nad seniorem ; zielona aktywizacja – hortiterapia dla seniorów ; wykluczenie społeczne sygnalisty ; migracja jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa przemieszczających się cudzoziemców ; biblioteki w czasie pandemii ; zarządzanie szkołą w czasie kryzysu – ograniczenia funkcjonowania ; bezpieczeństwo strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych ; deficyt uznania w dzieciństwie a późniejsze funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików ; uniwersytety trzeciego wieku w Polsce jako dobre praktyki aktywności edukacyjnej – społecznej seniorów ; ochotnicza straż pożarna w systemie ochrony ludności w dobie pandemii. Książka adresowana jest do pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów,  andragogów, osób zajmujących się pomocą i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, studentów.