Słuchowisko o PBW

W ramach realizowanego przez naszą bibliotekę projektu pn. „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie (…)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 powstało słuchowisko poświęcone naszej siedzibie, zbiorom, realizowanym programom i projektom. Materiał audio można odsłuchać skanując kod QR umieszczony na dedykowanej tabliczce informacyjnej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku biblioteki. Serdecznie zapraszamy do słuchania i odwiedzania naszej biblioteki.