Sieci współpracy

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do korzystania z oferty wspomagania proponowanej przez PBW w Opolu i filie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.02.2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

I. SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

1.  Sieć nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.

Koordynatorzy:

2. Sieć nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Koordynatorzy:

 

Nauczyciel, który chce przystąpić do którejkolwiek z sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych przez PBW w Opolu, musi posiadać ważną kartę biblioteczną biblioteki głównej lub filii, która umożliwia korzystanie z bezpłatnego limitu 100 stron skanów (regulamin usługi ZAMÓW SKAN).