Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej / Magdalena Wegner-Jezierska ; ilustracje: Dawid Żabiński. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.

Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na wszystkich poziomach klas. Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację. Każdy scenariusz zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia zajęć. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi. Załączone są także potrzebne karty pracy dla uczniów. Skrypty przygotowane są w taki sposób, aby przeprowadzenie lekcji z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży mógł przeprowadzić każdy nauczyciel, niezależnie od profilu swojego wykształcenia. Opracowanie stanowi propozycję scenariuszy ciągu zajęć o charakterze warsztatowym przebiegających w trzech blokach. Dla klas najmłodszych są to zajęcia realizujące program integracji dzieci, rozumienia i rozpoznawania emocji, kontroli złości oraz rozwijania empatii i uważności. Kolejny blok to kontynuacja pierwszego przygotowana z myślą o uczniach klas 4-6. Dla klas 7-8 znalazł się tu program do pracy nad relacjami w grupie, poszerzony o wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowej komunikacji i metod rozwiązywania konfliktów. Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla wychowawców klas w szkole podstawowej.