Fizyka

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji fizyki” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2018 i składa się z 69 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z dwóch części, pierwsza zawiera scenariusze i konspekty lekcji w szkole podstawowej, druga zaś w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

SCENARIUSZE LEKCJI FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Czym skorupka za młodu…, czyli jak uczyć fizyki najmłodszych i trochę starszych / Alicja Szymańska // Fizyka w Szkole. – 2018, nr 5, s. 30-33
* Doświadczenia fizyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat

2. Fizyka w naszym ciele / Alicja Szymańska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 6, s. 52-56
* Scenariusz lekcji dla uczniów klasy VIII

3. Matematyczno-fizyczne sztuczki magiczne / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. – 2015, nr 9, s. 43-48
* Propozycje doświadczeń matematyczno-fizycznych

4. O kinematyce w klasie VII / Waldemar Reńda // Fizyka w Szkole. – 2017, nr 5, s. 14-18

5. Ruch zmienny : propozycja scenariusza lekcji w klasie VII szkoły podstawowej / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. – 2018, nr 3, s. 30-32

6. W świecie dźwięków // Życie Szkoły. – 2015, nr 4, s. 43-48
* Doświadczenia i eksperymenty związane z dźwiękami dla uczniów szkoły podstawowej w ramach “Kącika małego odkrywcy”

SCENARIUSZE LEKCJI FIZYKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

7. Dobre praktyki w konspektach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : fizyka, matematyka / [red. Joanna Maria Czarnocka, Ewelina Kieller, Agata Ludwikowska, Marta Żukowska] ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 219, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
M 214606 (Opole)

8. Eureka 2000 : przewodnik metodyczny dla nauczycieli fizyki i astronomii w gimnazjum. Cz. 1, Materia i ruch / L. Krupiński [et al.]. – Kielce : “MAC Edukacja”, cop. 2002. – 112 s. : rys. ; 21 cm.
M 048802/I (Brzeg), C 050561/I M 050562/I (Kluczbork)

9. Eureka 2000 : przewodnik metodyczny dla nauczycieli fizyki i astronomii w gimnazjum. Cz. 2, Dynamika i energia / L. Krupiński [et al.].- Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 104 s. : rys., wykr. ; 21 cm.
M 048802/II (Brzeg), C 050563/II M 050564/II (Kluczbork)

10. Fizyka 1 : zakres podstawowy : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Maciej Bojkowski, Joanna Halicka. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Fizyka])
M 187113 (Opole)

11. Fizyka i astronomia : plan wynikowy dla nauczyciela fizyki i astronomii w zasadniczej szkole zawodowej / Aleksandra Miłosz. – Warszawa : “Rea”, cop. 2004. – 50 s. ; 24 cm
M 207345 (Opole)

12. Fizyka i astronomia : poradnik metodyczny dla nauczyciela fizyki i astronomii w zasadniczej szkole zawodowej / Aleksandra Miłosz, Zenobia Mróz. – Warszawa : “Rea”, cop. 2003. – 199 s. ; 24 cm
C 190782 M 207346 (Opole)

13. Fizyka i astronomia : wybrane scenariusze lekcji dla zasadniczej szkoły zawodowej / Waldemar Mazurkiewicz. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 58 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Fizyka])
M 189305 (Opole)

14. Fizyka i astronomia : zakres rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego / Maciej Bojkowski, Joanna Halicka. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Fizyka])
M 187114 (Opole)

15. Fizyka i astronomia 1 : zakres podstawowy : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Piotr Walczak, Grzegorz F. Wojewoda. – Wyd. 2. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 85 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Fizyka])
M 187070 (Opole)

16. Fizyka i astronomia 2 : zakres podstawowy : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Piotr Walczak, Grzegorz F. Wojewoda. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 80 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Fizyka])
C 187072 (Opole)

17. Fizyka i astronomia 3 : zakres podstawowy : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Piotr Walczak, Grzegorz F. Wojewoda. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 72 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Fizyka])
C 187087 (Opole)

18. Poradnik dla nauczyciela do części 3. podręcznika. [Cz. 3] / Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 112 s. : rys., wykr. ; 24 cm. – (Ciekawa Fizyka)
M 185752 (Opole)

19. Poradnik dla nauczyciela do części 4. podręcznika. Przedmiotowy system oceniania / Alicja Lizut / Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając, Alicja Lizut. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 108 s. ; 24 cm. – (Ciekawa Fizyka)
M 186726 (Opole)

20. Poradnik metodyczny : fizyka i astronomia dla gimnazjum. Moduł 4 / Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik. – Warszawa : “Nowa Era”, 2001. – 125 s. : ; il. ; 24 cm.
M 062682 M 062683 (Nysa)

21. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz.Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. — 86 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-62360-33-8
M 62628 KK M 62629 KK M 62630 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053256 M 053257 M 053258 M 053259 M 053260 M 053261 M 053262 (Kluczbork), C 066767 M 066768 M 066769 M 066770 M 066771 M 066772 M 066773 M 067185 M 067186 M 067187 (Nysa), C 210096 M 210133 M 210134 M 210135 M 210136 M 210137 M 210138 M 210139 M 210140 M 210141 (Opole)

22. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli fizyki i astronomii w gimnazjum. Cz. 1, Materia i ruch / Leszek Krupiński. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 112 s.,[16] s. : rys.,wykr. ; 20 cm. – ( Eureka 2000)
M 59735/I (Kędzierzyn-Koźle), M 185987/I M 187871/I M 187872/I (Opole)

23. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli fizyki i astronomii w gimnazjum. Cz. 2, Dynamika i energia / Leszek Krupiński. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 104 s.,[32] s. : rys.,wykr. ; 20 cm. – (Eureka 2000)
M 59735/II (Kędzierzyn-Koźle), M 185987/II M 187871/II M 187872/II (Opole)

24. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli fizyki i astronomii w gimnazjum. Cz. 3, Dynamika i energia / Leszek Krupiński. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2003. – 112 s.,[32] s. : rys.,wykr. ; 20 cm. – (Eureka 2000)
M 59735/III (Kędzierzyn-Koźle), M 185987/III M 187871/III M 187872/III (Opole)

25. Ruch, siły i materia : poradnik metodyczny do fizyki i astronomii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy: moduł 1 / Jacek Semaniak, Jadwiga Semaniak. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 96 s. ; 21 cm.
M 048782 (Brzeg), M 58537 M 58538 (Kędzierzyn-Koźle), C 050474 (Kluczbork), M 067197 (Nysa), M 185993 M 187849 M 187850 (Opole)

26. Scenariusze lekcji : fizyka i astronomia : klasa III [gimnazjum] / Anna Kaczorowska. – Warszawa : “Żak” – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001. – 104 s. ; 24 cm.
M 185050 (Opole)

27. Scenariusze lekcji fizyki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych : praca zbiorowa / red. Lidia Katarzyna Jaśkowiec ; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. – Olsztyn : W-MODN, 2001. – 60 s. : rys., wykr. ; 30 cm.
M 183785 (Opole)

28. Scenariusze zajęć edukacyjnych : fizyka dla gimnazjum : moduł 1 / [aut.] Halina Binkiewicz. – Warszawa : “Nowa Era”, 2003. – 133 s. : ; il. ; 24 cm.
M 062679 (Nysa)

Artykuły w czasopismach:

29. Analiza energetyczna procesów cieplnych : scenariusz lekcji fizyki w klasie II / Bożena Marchewka // Przyroda Polska. – 2004, nr 9, wkł. “Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 10-11
* Temat: Wpływ termodynamicznych właściwości wody na organizmy żywe

30. Analiza energetycznych procesów cieplnych : konspekt lekcji powtórzeniowej z fizyki i astronomii dla klasy II gimnazjum / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 7

31. Badanie właściwości fizycznych i chemicznych etanolu : ćwiczenia laboratoryjne / Beata Bujak // Modelowe Nauczanie. – 2012, nr 1-2, s. 54-56

32. Badanie wybranych wielkości fizycznych oraz przykłady zastosowań fotowoltaicznych przetworników energii słonecznej / Kazimierz Mikulski // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 3/4, s. 195-207
* Lekcja fizyki w szkole średniej

33. Bezwładność / Małgorzata Kepel // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2007, z. 1/2, s. 97-100
* Lekcja fizyki w gimnazjum

34. Ciężarek na sprężynie / Barbara Ewa Drobiecka // Fizyka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 30-34
* Propozycja lekcji dla kl. III liceum o profilu matematyczno-fizycznym

35. Cztery kije i ten piąty : od dawnej astronomii po współczesną kosmologię i teorię strun / Jerzy Kosek // Fizyka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 20-25

36. Czy budować duże elektrownie wodne? : gra dydaktyczna / Renata Czerwińska // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 92-93

37. Czy Fryderyk Chopin musiał znać się na fizyce? : (scenariusz lekcji fizyki) / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 6, s. 5

38. Doświadczenia z użyciem IT – krzywa chlodzenia / Tomasz Kocur // IT w Edukacji. – 2015, nr 1, s. 30-32
* Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum: Badanie przepływu energii na sposób ciepła i rola izolacji (krzywa chłodzenia)

39. Drgania i fale mechaniczne : hałas i wibracje w środowisku : scenariusze lekcji z fizyki dla szkół ponagimnazjalnych / Maria Kułakowska, Danuta Poletyło // Aura. – 2002, nr 11, dod. “Prace konkursowe” nr 12, s. 1-2

40. Dyfuzja / Ewa Werblińska // Fizyka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 55-59
* Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum

41. Energia / Iwona Początek // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2007, z. 1/2, s. 41-45
* Lekcja fizyki w gimnazjum

42. Fizyka a literatura i sztuka / Ewa Czubińska-Wach, Barbara Orchel // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 3-4
* Lekcja dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego

43. Fizyka w szkole nie musi być nudna / Karolina Mikulska, Daniel Rumiński // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 4-5, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-VI

44. Fizyka wokół nas : scenariusz lekcji / Elżbieta Wiącek // Fizyka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 103-106

45. Indukcja elektromagnetyczna : podsumowanie / Elżbieta Koziróg, Katarzyna Werel // Fizyka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 51-55

46. Ile kosztuje praca? / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 50-53
* Propozycja lekcji powtórzeniowej w klasie II gimnazjum

47. Jak fizyk szkolny mierzy natężenie światła? / Maciej Gramza // Fizyka w Szkole. – 2015, nr 6, s. 37-43
* Zawiera propozycje doświadczeń z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

48. Jak rozmieszczony jest ładunek na przewodniku? : przydatność zdobytej wiedzy w życiu codziennym / Aleksandra Piątek // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2007, nr 3-4, s. 99-108
* Scenariusz lekcji fizyki dla klasy I lub II liceum profilowanego

49. Jak zbudować akcelerator? / Dominika Domaciuk // Fizyka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 51-52

50. Komputer na lekcji fizyki / Joanna Ledzion // Przegląd Edukacyjny. – 2010, nr 5, s. 10-11

51. Korelacja międzyprzedmiotowa wychowania fizycznego i fizyki / Barbara Zajączkowska, Barbara Kończyk // Lider. – 2005, nr 1, s. 25
* Temat: Zasady i prawa fizyczne wykorzystywane w zespołowych formach aktywności ruchowej oraz ich wpływ na wyniki osiągane w sporcie

52. Kosmologia szkolna pod kopułą nieba : praca nadesłana na konkurs “Lekcja w plenerze” / Jerzy Kosek // Fizyka w Szkole. – 2006, nr 4, s. 47-52

53. Napięcie powierzchniowe cieczy, środki powierzchniowo czynne i ich szkodliwe działanie na śodowisko : scenariusze zajęć z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych / Maria Kułakowska, Danuta Poletyło // Aura. – 2002, nr 11, dod. “Prace konkursowe” nr 11, s. 3-8
* Zawiera konspekty: 1. Metody fizyczne w ocenie czystości i oczyszczaniu wody 2. Silniki cieplne i ich szkodliwe działanie na środowisko 3. Energetyka w Polsce – źródła energii i racjonalne ich wykorzystanie 4. Odpady promieniotwórcze i sposoby ich zabezpieczania 5. Przyczyny niszczenia warstwy ozonowej

54. Niektóre właściwości ciał stałych i gazów : scenariusz lekcji fizyki / Elżbieta Węgrzyn // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 3, s. 55-60

55. Obserwacja zjawiska dudnień fal akustycznych / Tomasz Kocur // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 36-37
* Scenariusz lekcji fizyki dla gimnazjum w oparciu o technologię komputerową

56. Oko i aparat fotograficzny : konspekt lekcji w II klasie gimnazjum / Bożena Tkacz-Biskupek // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 5, s. 251-254

57. Okres drgań wahadła matematycznego dla dużych amplitud / Marek Lipiński, Aleksander Czarnecki, Przemysław Kuta // Fizyka w Szkole. – 2013, nr 1, s. 24-26
* Uczniowski projekt doświadczenia dotyczącego pomiaru okresu drgań wahadła matematycznego

58. Planety Układu Słonecznego : scenariusz lekcji fizyki (klasa I gimnazjum) / Małgorzata Lorenc // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 1-2, s. 145-152

59. Pole magnetyczne : konspekt lekcji dla klasy II LO / Joanna Ciesielska // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 135-138

60. Poszukajmy napięcia elektrycznego / Władysław Broszko // Fizyka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 19-22
* Konspekt lekcji – klasa III gimnazjum

61. Powtórzenie wiadomości z kinematyki : zajęcia dla klasy II gimnazjum / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr , s. 10-14

62. Poznajemy Układ Słoneczny : konspekt lekcji fizyki i astronomii dla klasy II gimnazjum / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 6

63. Przemiany energii : konspekt lekcji fizyki w gimnazjum – lekcja podsumowująca lub doświadczalna praca klasowa / Elżbieta Zając // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 2, s. 30-31

64. Ruch jednostajnie prostoliniowy : scenariusz lekcji z fizyki dla klasy II / Izabela Okrzesik-Frąckowiak, Roman Frąckowiak // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 3/4, s. 185-191
* Scenariusz dla klasy II gimnazjum

65. Scenariusz lekcji fizyki i wychowania fizycznego / Joanna Kałuda, Renata Choińska // Lider. – 2006, nr 2, s. 28
* Temat: Zastosowanie praw fizyki na zajęciach wychowania fizycznego

66. Siła bezwładności – inny sposób jej poznawania / Jacek Styś // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 5, s. 250-251

67. 150 [Sto piećdziesiąta] rocznica uruchomienia wahadła Foucaulta / Krzysztof Nawrocki, Elżbieta Nawrocka, Włodzimierz Nawrocki // Fizyka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 118-119

68. Tramwaj do wnętrza materii : konspekt “lekcji fizyki na całe życie” / Joanna Jędryczek, Sebastian Celejewski // Fizyka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 26-30

69. Zaczarowany świat fizyki / Danuta Czajka // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 1, s. 24-26
* Scenariusz nagrodzony w konkursie: “Lekcja fizyki 3.09.2002”

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu