RUTKIEWICZ Wanda (1943-1992)

Zestawienie bibliograficzne „Wanda Rutkiewicz (1943-1992)” sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej, KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Niniejsza bibliografia podmiotowo-przedmiotowa gromadzi 71 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w zbiorach PBW  w Opolu oznaczone zostały sygnaturami.  Materiał adresowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych biografią, dokonaniami, pasją Wandy Rutkiewicz – jednej z najwybitniejszych kobiet świata himalaizmu.

Wydawnictwa zwarte :

1. Damy, dziewuchy, dziewczyny: historia w spódnicy / Anna Dziewit-Meller ; ilustrowała Joanna Rusinek. – Kraków : Emotikon – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2017. – 155, [5] s.: il. ; 22 cm

2. Fenomen Wandy Rutkiewicz / Anna Jabłońska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II // W: Waleczne i inspirujące: oblicza kobiet / redakcja Anna Głowa, Marta Gudowska. – Lublin: Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa IHS KUL: ; ARTmagedon, 2019. – S. 71-89

3. Himalaistki: opowieść o kobietach, które pokonują każdą górę / Mariusz Sepioło. – Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. – 310, [10] s.: fot. ; 23 cm.

4. Karawana do marzeń / Wanda Rutkiewicz, Ewa Matuszewska . – Londyn ; Kraków: AT Publication, 1994. – 296 s., [32] s. tabl.: il., portr. ; 21 cm.

5. „Ktokolwiek” mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie: studium lęku przed śmiercią u wybranych polskich wspinaczy wysokogórskich / Maria Midura; Katedra Filozofii Religii. Uniwersytet Papieski // W: Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka = The problems of contemporary tanatology: medicine, anthropology of culture, humanities / red. Antoni Furdal. – Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2012. – S. 101-112

6. La historia de Wanda Rutkiewicz : en los límites de la vida / Anna Kamińska; traducción Miguel Cuesta Aguirre. – Madrid : Ediciones Desnivel, 2020. – 304 s. ; 23 cm.

7. Na jednej linie /Wanda Rutkiewicz ; współpraca aut. Ewa Matuszewska.Warszawa :Krajowa Agencja Wydawnicza,1986.200, [4] s., [64] s. tabl. :fot., portr. ; 22 cm.

M M 149247 (Opole)

8. Na jednej linie / Wanda Rutkiewicz; współpraca aut. Anna Matuszewska. – Warszawa : „Iskry”, 2010. – 205, [3] s. : il. ; 24 cm.

9. Na jednej linie / Wanda Rutkiewicz; współpraca aut. Anna Matuszewska. – Wyd. 2 popr. – Kraków : „Ati”, 1996. – 194, [2] s., [24] s. tabl.: fot. (w tym kolor.) ; 21 cm.

10. Pięć skarbów pod wielkim śniegiem: opowieść o Wandzie Rutkiewicz / Anna Czerwińska-Rydel ; il. Marianna Oklejak.- Gdańsk: Wydawnictwo ,,Na Szczyt”, 2017. –  159, [17] s. : il. kolor. ; 25 cm

11. Piękno i groza gór : życie i śmierć Wandy Rutkiewicz / [scenariusz:] Artur Wabik ; [grafika:] Marcin Wierzchowski. – Kraków : Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe, [2022]. – [32] s. : il. ; 30 cm.

12. Pionierzy czyli Poczet niewiarygodnie pracowitych Polaków / Marta Dzienkiewicz; il. Joanna Rzezak, Piotr Karski. – Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2013. – 109, [3] s.: il. (w tym kolor.) ; 26 cm

13. Polscy zdobywcy / [tekst i ilustracje] Dariusz Grochal. – Kraków: Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2018. – [12] s.: il. ; 19 x 20 cm

14. Polskie Himalaje /Janusz Kurczab, Wojciech Fusek, Jerzy Porębski. – Wydanie uzupełnione. – Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. – 459, [5] s.:il. ; 23 cm.

M 218834 (Opole)

15. Poza granice wytrzymałości: oblicza transgresji we wspomnieniach dokumentalistki / Anna Teresa Pietraszek // W: W poszukiwaniu sensu istnienia: od transgresji ku transcendencji? / red. nauk. Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019. – S. 135-151

16. Outstanding Polish women / [aut. Magdalena Majewska, Aleksandra Michalak, Maria Ślebioda]. – Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, 2020. – 72 s.: fot., il., portr. ; 22 x 22 cm

17. Uciec jak najwyżej: nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz / Ewa Matuszewska. – Warszawa : „Iskry”, cop. 2007. – 278, [2] s. : il. ; 25 cm

18. Ucieczka na szczyt / Bernadette McDonald ; [tł. Wojciech Fusek, Robert Pagacz].- Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Agora, 2012. – 365, [2] w. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm

19. Wanda: opowieść o sile życia i śmierci: historia Wandy Rutkiewicz / Anna Kamińska. – Wyd. 1, dodruk. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2021. – 475, [2] s. ; 22 cm

20. Wanda Rutkiewicz / red. Jan Bortkiewicz]. – Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki, 2013. – [252] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.

21. Wanda Rutkiewicz / [oprac.] Jesse Russel, Ronald Cohn. – [Moscow]: Pubmix – Lennex, 2012. – 93, [5] s.: il. ; 28 cm.

22. Wanda Rutkiewicz / oprac. Kamila Zabawa; tł. Manuela Podkulska // W: Wielcy polscy podróżnicy, odkrywcy i zdobywcy = Great Polish travellers, explorers and conqueror/ red. Michał Apollo, Rafał Lasyk, Agnieszka Legut, Renata Rettinger. – Wyd. 2. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. – S. 135-139

23. Wanda Rutkiewicz: jeszcze tylko jeden szczyt / Elżbieta Sieradzińska. – Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2018. – 567, [1] s. : faks., fot. ; 22 cm.

24. Wanda Rutkiewicz: jeszcze tylko jeden szczyt / Elżbieta Sieradzińska. – Wydadanie drugie, poprawione. – Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2018. – 567, [1] s. : faks., fot. ; 22 cm.

25. Wanda Rutkiewicz: to już dziesięć lat / Józef Nyka. – Warszawa : Józef Nyka, 2002. – 12, [2] s.: fot. ; 21 cm.

26. Więcej o Wandzie Rutkiewicz / pyta Barbara Rusowicz, Joanna Bandurska ; Wanda Rutkiewicz [et al.] odpowiada. – Toruń: “Comer”, cop. 1997. – 215, [1] s. : il. ; 20 cm.

27. Wszystko o Wandzie Rutkiewicz: wywiad [rzeka] Barbary Rusowicz. -Toruń ; Piła: “Comer & Ekolog”, 1992. – 189, [3] s., [16] s. portr. (w tym kolor.) ; 21 cm.

M 165205 (Opole)

28. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy / Maria i Przemysław Pilichowie. – Warszawa: Sport i Turystyka – Muza, 2018. – 413, [2] s.: il., fot., faks., mapa ; 25 cm.

M 218991 (Opole)

29. Wysokie obcasy: portrety: Wanda Rutkiewicz. – Warszawa : „Arthur Andersen”: „W.A.B.”, 2000. – 296, [8] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

30. Wysokogórska biografia na przykładzie Andrzeja Zawady, Jerzego Kukuczki i Wandy Rutkiewicz / Marek Aneta // W: Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych / pod red. Joanny Szczepankiewicz-Battek, Magdaleny Dąbrowskiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2010. – S. 47-62

31. Zdobycie Gasherbrumów / aut. Anna Czerwińska [et al.]; pod red. Wandy Rutkiewicz.- Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1979. – 154, [2] s., [18] k. tabl. : il., mapy, portr., tab. ; 20 cm.

M 118847 (Opole)

32. Zwiadowcy światła / Witold Zalewski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1999. – 192, [4] s. ; 20 cm

Artykuły z czasopism :

33. Bez śladu / Elżbieta Sieradzińska // Przegląd (Warszawa; 1999). – 2019, nr 2, s. 50-53

34. 20 lat „Karawany do marzeń” Wandy Rutkiewicz: wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki / Wiesława Wiśniewska // Sport Wyczynowy : teoria i praktyka. – R. 49, nr 2 (2011), s. 161-167

35. Dziewiczy szczyt / Anna Kamińska // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2019, nr 139, s. 22-23

36. Historia, która czekała na opowiedzenie / Bernadette McDonald; rozm. przepr. Barbara Suchy // Gazeta Wyborcza (Kraków). – 2012, nr 58, s. 11-12

37. Jan Paweł II droga życia – ludzie gór witają się, stojąc / Paweł Zuchniewicz // Niedziela (Wyd. zasadnicze). – 2011, nr 14, s. 18-19

38. Karawana do marzeń: Wanda Rutkiewicz (1943-1992) / Joanna Hytrek-Hryciuk // Pamięć.pl. – 2013, nr 2, s. 42-44

Dostępne w Internecie: http://www.polska1918-89.pl/pdf/karawana-do-marzen.-wanda-rutkiewicz-1943%E2%80%931992,1688.pdf  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

39. Każdy ma swój Everest / Gabriela Olszewska // Biblioteka Publiczna. – 2022, nr 2, s. 8-9

40. Każdy ma swój Everest / Gabriela Olszewska // Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 3, s. 22-23

Dostępne w Internecie: https://biblioteka.pl/artykul/Kazdy-ma-swoj-Everest/11208 [Dostęp: 09.05.2023 r.]

41. Kobieta na dachu świata, czyli kilka słów o historii oraz wizerunku medialnym Wandy Rutkiewicz / Sylwia Dec-Pustelnik // Dziennikarstwo i Media (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010-). – 2018. – no 3913 (10), s. 25-36

Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/dzm/article/view/1950/1901  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

42. Mierzcie wysoko, stawiajcie opór, a w chwilach zwątpienia pamiętajcie: macie rację! : [ scenariusz o bezkompromisowym podążaniu do celu na przykładzie biografii Wandy Rutkiewicz. Zajęcia biblioteczne dla młodzieży w wieku 13-15 lat ] / Barbara Nowak-Słomiany // Biologia w Szkole. – 2022, nr 10, s. 38-39

43. Na szczycie: właśnie mija 10 lat od czasu, gdy Wanda Rutkiewicz nie wróciła z wyprawy na Kanczendzangę… / Mirosław Nowak // Przegląd. – 2002, nr 21, s. 37-38

Dostępne w Internecie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/na-szczycie/ [Dostęp: 09.05.2023 r.]

44. Nie wysyłać baby na Everest / Anna Kamińska // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2017, nr 139, s. 38-39

45. O jeden szczyt za daleko / Andrzej Dryszel // Przegląd (Warszawa; 1999). – 2007, nr 21, s. 56-58

Dostępne w Internecie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-jeden-szczyt-za-daleko/ [Dostęp: 09.05.2023 r.]

46. O Wandzie, co nie chciała przestać / Andrzej Dryszel // Przegląd. – 2022, nr 20, s. 48-50

Dostępne w Internecie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-wandzie-chciala-przestac/ [Dostęp: 09.05.2023 r.]

47. O Wandzie, co zejść nie chciała / Marcin Piątek // Polityka. – 2022, nr 1/2, s. 49-51

48. Oto patroni 2022 roku! / Jarosław Karpiński // Głos Nauczycielski. – 2022, nr 3, s. 10

49. Patroni roku 2022 – konkurs czytelniczy: (szkoła podstawowa, kl. VI-VIII, szkoła ponadpodstawowa) / Monika Sochacka. – Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 4, s. 22-23

50. Patroni roku : Wanda Rutkiewicz, Maria Konopnicka i Ignacy Łukasiewicz obecni w bibliotekach publicznych / Monika Simojetz // Biblioteka Publiczna. – 2022, [nr] 9, s. 14-15

51. Pierwsza Polka na Manaslu / Andrzej Dryszel // Przegląd. – 2008, nr 42, s. 58-59

52. Pięć lat temu: Wanda Rutkiewicz to wymarzona bohaterka każdej książki: z zastrzeżeniem, że jej kanwą zamiast fikcji jest życie – samo życie / Małgorzata Domagalik // Wprost. – 1997, nr 19, s. 68

53. Polscy himalaiści, „Lodowi Wojownicy” – to oni rzucili wyzwanie światu / Dorota Kowalska // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2016, nr 87, dod. Magazyn, s. 18-19

54. Polskie Himalaje: złota era polskiego himalaizmu / Bernadette McDonald ; rozm. przepr. Bartek Dobroch // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 6, s. 28-29

55. Poszukując wystawowych inspiracji : wspinaczka po czytelników / Mariola Kowalcze // Biblioteka Publiczna. – 2023, [nr] 3, s. 12-13

56. Samotność na szczytach / Anna Zach // Newsweek Polska. – 2022, nr 24, s. 32-35

57. Samowolka, czyli Odwieczny motyw w historii himalaizmu / Witold Głowacki // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2018, nr 18, s. 28-29

58. Spotkanie z patronami roku 2022 :scenariusz dla kl. VII-VIII /Ewa Sobczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 5, s. 34-39

Dostępne w Internecie: https://biblioteka.pl/artykul/Spotkanie-z-patronami-roku-2022/11358 [Dostęp: 09.05.2023 r.]

59. Tezy z góry obrane / Monika Rogozińska // Nowe Książki. – 2018, nr 3, s. 38

60. Tylko góry: pięć lat temu zaginęła Wanda Rutkiewicz / Andrzej Zawada // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 1997, nr 119, s. 8

61. Uciec jak najwyżej: nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz / Ewa Matuszewska // Nowe Książki. – 2000, nr 1, s. 18-19

62. W dłoniach trzymać gwiazdy / Anna T. Pietraszek // Nasz Dziennik (Wyd. 3). – 2010, nr 283, s. 22-23

63. W dłoniach trzymać gwiazdy / Anna T. Pietraszek // Nasz Dziennik (Wyd. 3). – 2010, nr 283, s. 22-23

64. W drodze do bezgranicznej wolności / Zdzisław Jan Ryn // Wierchy. – R. 58, (1992), s. 41-48

65. „W górach wysokich śmierć jest świetlista” / Agnieszka Żurek // Tygodnik Solidarność. – 2022, nr 19, s. 40-41

66. Wanda była kobietą Everestem / Anna Kamińska ; rozm. Majka Lisińska-Kozioł // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2017, nr 69, s. 24-25

67. Wanda, co chciała być wolna: z Anna Kamińską, autorką książki „Wanda. Opowieść i sile życia i śmierci”, rozmawia Dominik Szczepański // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2017, nr 139, s. 38-39

68. Wanda, czyli żywioł : w trzydziestolecie ostatniej góry Wandy Rutkiewicz / Radosław Wojtas // Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego.  – 2022, nr 20, s. 72-73

69. Wanda Rutkiewicz spotyka Papieża po raz drugi / Jacek Rostocki // Znaj. – Nr 4 (2009), s. 86-88

70. Wanda Rutkiewicz – życie pod górę – scenariusz / Anna Kielczewska // Nowoczesna Biblioteka 3.0. – 2022, nr 53, s. 5

71. Żeby szybciej wrócić z gór / Andrzej Dryszel // Przegląd (Warszawa; 1999). – 2021, nr 52, s. 53-57

Dostępne w Internecie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/zeby-szybciej-wrocic-gor/  [Dostęp: 09.05.2023 r.]

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu