Ruch i przestrzeń w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Ruch i przestrzeń w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Ewa Jędrzejowska.  Opole : Uniwersytet Opolski, 2021.

Książka  stanowi opracowanie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowania estetycznego o charakterze teoretyczno-badawczym. Składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono teoretyczne podstawy twórczości plastycznej, omówiono pojęcie twórczości, jej istotę oraz rozwój rysunkowości dziecka, z uwzględnieniem jej etapowości,  podjęto temat ruchu i przestrzeni jako elementów formy plastycznej w rysunku dziecka,  sposobów stosowania środków artystycznego wyrazu, z podkreśleniem obrazowania w rysunku ruchu i przestrzeni. Opisano także znaczenie rysunku i aktywności plastycznej w rozwoju dziecka oraz rolę nauczyciela jako osoby wspierającej aktywność plastyczną dziecka. W części drugiej posiadającej charakter empiryczny,  w oparciu o analizę 1471 rysunków dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym – podjęto próbę oceny dwóch elementów dziecięcego rysunku: umiejętności obrazowania w rysunku ruchu i przestrzeni.  Analizy uzupełnione zostały zamieszczonymi w pracy rysunkami, ilustrującymi opisywane aspekty twórczości plastycznej dzieci. Publikacja adresowana jest do badaczy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz teorii wychowania estetycznego, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz studentów kierunków pedagogicznych.