Ruch drogowy

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 2000-2018.

 

1. Bądź widoczny – bądź bezpieczny : scenariusz inscenizacji dla uczniów klas III / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 13-14

2. Bezpieczna droga do szkoły / Brygida Puczyńska // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 420-423
* Konkurs dla kl. I-III. Inscenizacja “Jak Jacek kupował zeszyty”

3, Blaskzłodziejka : scenariusz przedstawienia / Marzena Tomera // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 10, s. 26-29
* Inscenizacja o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, poruszająca temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeznaczona dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej

4. O czym mówią drogowe znaki : scenariusz apelu szkolnego / Anna Zmarzły // Wychowanie Komunikacyjne. – 2004, nr 1, s. 12

5. Przedszkolak wzorowym przechodniem ! : scenariusz przedstawienia o zasadach ruchu drogowego / Izabela Łyszkiewicz, Aleksandra Romaniec // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 3, s. 26-28

6. Szacunek to bezpieczeństwo / Beata Gonerka // Wychowanie Komunikacyjne. – 2004, nr 4, s. 7-8
* Scenariusz przedstawienia: “Droga do szkoły”

7. “Z mamą i tatą jest bezpiecznie na spacerze” : zabawy i zagadki utrwalające wiadomości o ruchu drogowym // Wiadomości Przedszkolaka. – 2011, nr 8, s. 12-13

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu