Rola biblioterapii i bajkoterapii w rozwoju, wychowaniu i edukacji- szkolenie Rady Pedagogicznej w Ujeździe

21 marca 2023r. odbyło się szkolenie  o ,,Rola biblioterapii i bajkoterapii w rozwoju,wychowaniu i edukacji” w Publicznych Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Ujeździe. Podczas spotkania omówione cele i zadania biblioterapii w wychowaniu młodego człowieka. Zaprzentowane został.Dziś o walorach terapeutycznych literatury,o modelowaniu młodego człowieka do życia w zgodzie ze sobą i z innymi,o emocjach,wartościach i empatii,o metodach i formach pracy z tekstem opowiadałam nauczycielom Publicznego Przedszkola im.Jana Brzechwy w Ujeździe.I udało się zarazić Mocą literatury ! Grono sympatyków biblioterapii zostało powiększone. Misja spełniona!

Szkolenie prowadziła Pani Justyna Jurasz.