Rodzina uczniów zdolnych

Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. Warszawa :  “Difin”, 2018.

Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną.  Autorzy odpowiadają na pytanie – jakie postawy i relacje rodzicielskie wiążą się z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Ujęcie relacji i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju. Publikacja stanowi cenne źródło informacji o specyfice rodziny dzieci zdolnych. Adresowana jest nie tylko dla specjalistów, ale również rodziców i nauczycieli.