Rodzeństwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Pod tym pojęciem rozumiemy osoby mające wspólnych rodziców: brata i siostrę. Relacje pomiędzy rodzeństwem są bardzo ważnym obszarem funkcjonowania każdego systemu rodzinnego. Są one długotrwałe- trwają z różnym nasileniem przez cały cykl życia danej rodziny, a więź ta jest jednym z najdłuższych związków, których doświadczamy w życiu.
Zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w oparciu o elektroniczną bazę danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz wybrane zasoby Biblioteki Narodowej. Zestawienie uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism. Materiał obejmuje 112 pozycji wydanych w latach 1993 – 2022. Książki znajdujące się w PBW w Opolu lub w filiach zostały opatrzone sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte:

1. Będziesz mieć braciszka lub siostrzyczkę / Aleksandra Godlewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008. – 143 s. ; 20 cm.

2. Born to rebel : birth order, family dynamics, and creative lives / Frank J. Sulloway. – New York : Pantheon Books, cop. 1996. – XVIII, 653, [1] s. : il. ; 25 cm.

3. Bracia i siostry/ Isabelle Filliozat. – Warszawa : HarperKids – HarperCollins Polska, copyright 2020. – 71, [1] s., [2] k. tab. : il. ; 28 cm.

4. Cechy osobowości dziecka a pozycja wśród rodzeństwa / Izabela Grzankowska, Małgorzata A. Basińska // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / pod red. Teresy Rostowskiej i Anny Jarmołowskiej. – Warszawa : “Difin”, 2010. – S. 206-219.

5. Czy rodzeństwo może zastąpić rodzica? : blaski i cienie wychowania przez rodzeństwo / Magdalena Gadamska // W: W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu/ pod red. ks. Mirosława Brzezińskiego.- Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2017. – S. 53-62.

6. Dialog w rodzinie: dobre praktyki / red. Beata Parysiewicz, Małgorzata Wyżlic, Karolina Komsta-Tokarzewska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 203 s. : il. ; 24 cm.
M 214389, M 214390 (Opole)

7. Dobra relacja: skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny / Małgorzata Musiał. – Warszawa : Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017. – 201, [1] s. ; 21 cm.
M 054940 (Brzeg), M 216991, M 216992 (Opole)

8. Dzieci, pogódźcie się wreszcie!: dlaczego rodzeństwo nie może żyć tylko w zgodzie: poradnik dla rodziców / Gerlinde Unverzagt. – Kielce : “Jedność”, 2005. -132 s. ; 22 cm.
M 191989 (Opole)

9. Funkcjonowanie dzieci posiadających niepełnosprawne rodzeństwo w środowisku rodzinnym i społecznym / Magdalena Fatyga // W: Sprostać wyzwaniom / pod red. Anny Mazur.- Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012. – S. 125-134.

10. I jak tu się dogadać?! / z profesorem Bogdanem de Barbaro rozmawia Danuta Kondratowicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 260, [3] s. :il. ; 21 cm.

11. Język rodziny / Tracy Hogg, Melinda Blau. – Warszawa : Buchmann- Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015. – 338 s. ; 24 cm.
M 054326 (Brzeg), M 214407, M 214408 (Opole)

12. Kiedy rodzeństwo się kłóci : skuteczne metody rozwiązywania konfliktów : poradnik dla rodziców i pedagogów / Christine Kaniak-Urban. – Kielce : “Jedność”, 2007. -187 s. ; 20 cm.
M 050089 (Brzeg)

13. Mama zawsze wolała Ciebie: rozmowy sióstr / Deborah Tannen. – Sopot : Smak Słowa, 2011, 239 s. : il. ; 24 cm.

14. Mamo! a on na mnie oddycha: co robić kiedy rodzeństwo kłóci się bez powodu / Anthony E.Wolf. – Warszawa : Amber, 2004. – 116, [4] s. ; 24 cm.

15. Mamo, on mnie bije / Herbert Martin. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 75 s. : il. ; 20 cm.
M 050146 (Brzeg), M 065839 (Nysa)

16. Mamo, on mnie ciągle denerwuje!: o zazdrości i kłótniach między rodzeństwem / Heike Baum. – Kielce : “Jedność”, 2005. – 48 s. : il., rys. ; 22×17 cm.
M 192066 (Opole)

17. Najstarsze, średnie, najmłodsze: jak kolejność narodzin wpływa na Twój charakter / Ronald W. Richardson, Lois A. Richardson. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 252 s. : rys. ; 21 cm.

18. Niesforni bracia i samolubne siostry: o rywalizacji rodzeństwa / R.W. Alley. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2007. – 32 s., il. ; 20 cm.

19. Od kłótni do współpracy: praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych / Elisabeth Crary. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, cop. 2011. – 177 s.: il. ; 24 cm.

20. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. – 271 s. ; 24 cm.
M 055122 (Brzeg), M 064993 (Kędzierzyn-Koźle)

21. Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych / redakcja Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2019. – 363 s. : il. ; 24 cm.

22. Relacje pomiędzy rodzeństwem w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne / Anna Magdalena Steinhagen // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej i Hanny Żuraw. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2004. – S. 392-401.

23. Relacje społeczne i role społeczne : niedokończona socjologia systematyczna / Florian Znaniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 493, [1] s. ; 20 cm.
M 206870, C 206803 (Opole)

24. Rodzeństwo – autorytetem młodego człowieka / Marta Pietrycha // W: Kultura i duchowość: praca zbiorowa / pod redakcją: ks. prof. dr hab. Jana Zimnego. – Katowice : [Jan Zimny], 2019 . – S. 97-111.

25. Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością/ Adele Faber i Elaine Mazlish. – Poznań : “Media Rodzina of Poznań”, 1993. – 207,[1] s. : il., rys. ; 21 cm.
M 046273 (Brzeg), C 047708, M 052215 (Kluczbork), M 055863 (Nysa), M 168239 (Opole)

26. Rodzeństwo i jego odsłony / pod red. ks. Grzegorza Godawy. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2021. – 257 s. : il. ; 21 cm.

27. Rodzeństwo: ideały, rywale, powiernicy/ Hartmut Kasten. – Warszawa : Springer PWN, 1997. – 160 s., fot. ; 21 cm.

28. Rodzeństwo : jak wspierać relacje swoich dzieci / Małgorzata Stańczyk. – Warszawa : Mamania, cop. 2019. – 252, [1] strona ; 21 cm.
M 055610 (Brzeg)

29. Rodzeństwo- jak z nim wytrzymać? / Maviangela Accovis, Federico Taddia. – Warszawa : Egmont Polska, 2005. – 95 s.: il. ; 18 cm.

30. Rodzeństwo jako team: jak pomóc dzieciom tworzyć zgrany zespół / Nicola Schmidt. – Kraków : Otwarte, 2022. – 298, [6] s. : il. ; 21 cm.

31. Rodzeństwo – Jaś i Małgosia czy Kain i Abel / Salvatore Capodieci. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006. – 303, [1] s. ; 20 cm.
M 061011 (Kędzierzyn-Koźle)

32. Rodzeństwo – miłość, nienawiść, solidarność/ Katharina Ley. – Warszawa : “Pax”, 2004. – 183, [1] s. ; 20 cm.

33. Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Żyta. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2004. – 225 s. ; 24 cm.

34. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością / [red. Jolanta Koral]. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”, 2013. – 154 s.: il. kolor. ; 24 cm.

35. Rodzeństwo pełnosprawne osób niepełnosprawnych intelektualnie / Joanna Sebastianka // W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych / pod red. Krystyny Barłóg. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 221-237.

36. Rodzeństwo- rywalizacja i miłość: wszystko, co powinni wiedzieć rodzice braci i sióstr/ Jan Parker, Jan Stimpson. – Poznań : Dom Wydawniczy “Rebis”, 2003. – 404 s. ; 21 cm.

37. Rodzeństwo: znaczenie relacji z braćmi i siostrami dla naszego rozwoju i dobrostanu/ Naomi White, Claire Hughes. – Warszawa : PWN, 2021. – 296, [2] strony ; 21 cm.
M 221818 (Opole)

38. Rodzina jako wartość: analiza psychologiczna wartości rodzinnych / Katarzyna Walęcka-Matyja, Iwona Janicka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. – 200 s. : tab., wykresy ; 21 cm.

39. Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży / red. naukowa Wiesława Walc. -Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 136 s. : il., fot., wykresy ; 24 cm.

40. Role rodzinne: między przystosowaniem a kreacją / redakcja naukowa Iwona Przybył i Aldona Żurek. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 279 s. ; 24 cm.
M 054499 (Brzeg)

41. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych: wybrane problemy/ Danuta Borecka-Biernat, Katarzyna Wajszczuk, Katarzyna Walęcka-Matyja. – Warszawa : Difin, 2019. – 230 s.: il. ; 23 cm.

42. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : Difin, 2010. – 296 s. : il. ; 23 cm.
C 065771 (Nysa)

43. Rywalizacja rodzeństwa : zakończ kłótnie i ciesz się spokojem w domu / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 183, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 055018 (Brzeg)

44. Starsza siostra od S do A / Zuzanna Słoma. – Śliwice : Borowiackie Centrum Promocji i Reklamy Wydawnictwo Julita Włodzimierz F. Drzycimski, 2012. – 23, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

45. Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości / Paulina Szymańska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 155 s.: il. ; 24 cm.

46. Z rodzeństwem przez życie / Ewa Gurba, Tomasz Franc // W: Rodzeństwo i jego odsłony / pod red. ks. Grzegorz Godawy. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2021. – S. 29-55.

47. Zazdrosne dzieci/ Nessia Laniado. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. – 130, [1] s. ; 21 cm.

48. Zgodne rodzeństwo : jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi / Natalia Minge i Krzysztof Minge. – Warszawa : “Edgard”, cop. 2015. – 208 s. ; 21 cm.
M 055045 (Brzeg), M 214229 (Opole)

Wydawnictwa ciągłe:

49. Agresja pomiędzy rodzeństwem – ciemna strona socjalizacji w rodzinie? / Grażyna Poraj, Magdalena Poraj-Weder // Psychologia wychowawcza. – 2018, nr 14, s. 155- 172.

50. Badanie relacji między rodzeństwem : przegląd kwestionariuszy / Marta Kosiol // Polskie Forum Psychologiczne T. 20. – 2015, nr 1, s. 101-121.

51. Będę mieć rodzeństwo. Cz. 1 / Adriana Stopka // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 11, s. 60-63.

52. Będę mieć rodzeństwo. Cz. 2 / Adriana Stopka // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 12, s. 58-61.

53. Brat do brata nie całkiem podobny / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 67-71.

54. Braterska przyjaźń / Marta Białecka-Pikul // Charaktery. – 2007, nr 12, 22-23.

55. Budowanie bliskości ze starszym dzieckiem / Anna Naruszewicz // Remedium. – 2020, nr 7/8, s. 22-23.

56. Czy Kain kochał Abla?/ Marta Białecka-Pikul // Charaktery. – 2007, nr 12, s. 10-17.

57. Czy „rodzeństwo zawsze się bije”?: znormalizowana przemoc między rodzeństwem w dzieciństwie – stan badań, skala zjawiska, doświadczenia dorosłego rodzeństwa / Katarzyna Dębska // Kultura i Społeczeństwo. – 2020, nr 3, s. 51-74.

58. Czy twój brat jest jedynakiem? / Alison Pike, Tina Kretschmer, Judith F. Dunn // Charaktery. – R. 14, nr 1 (2010), s. 40-43.

59. Dialog między rodzeństwem: świadomość pełnionych ról / Magdalena Jankowska // Dialog w rodzinie : dobre praktyki. – 2015, s. 33-40.

60. Dzieci jedyne oraz z rodzin wielodzietnych / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 1, s. 10-12.

61. Dziecko w rodzinie jako część rodzeństwa: repertuar rodzeński roli dziecka oczami rodziców rodziny trójdzietnej / Hana Šlechtová // Obraz współczesnej rodziny : teoria i badania. – 2017, s. 189-200.

62. Dziecko w żałobie po śmierci rodzeństwa- przegląd wybranych aspektów teoretycznych i empirycznych/ Piotr Alfred Gindrich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 10, strony 41-53.

63. Efekt starszych braci / Wojciech Dragan // Charaktery. – 2019, nr 12, strony 38-40.

64. Gdy tak trudno być starszym bratem / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 3, s. 11-12.

65. Jak brat z bratem / Izabela Wożyńska-Więch // Charaktery. – 2017, nr 1, s. 52-54.

66. Jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa? / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 4, s. 18-20.

67. Kain i Małgosia / Joanna Drosio-Czaplińska // Polityka. – 2014, nr 11, s. 27-29.

68. Kilka słów o rodzeństwie / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 9, s. 60-63.

69. Kocham je po równo, ale… / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. – 2013, nr 11, s. 38-41.

70. Kolejność narodzin a rozwój dziecka / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2011, nr 7/8, s. 12-14.

71. Komunikacja z głuchym rodzeństwem w percepcji rodzeństwa słyszącego (SODA). Studium przypadku/ Natalia Malik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 6, s. 56-65.

72. Mały rywal! Czy zawsze? / Małgorzata Grzeszczyk-Mikoda // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 3, s. 177-178.

73. Mówią o nas sisters / Zuzanna Toeplitz // Charaktery. – 2007, nr 12, s.18-21.

74. Na szczęście mam siostrę / Maryse Vaillant // Charaktery. – 2011, nr 9, s. 34-35.

75. Najbliżsi sobie wrogowie / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. – 2010, nr 8, s. 38-43.

76. O agresji i przemocy rodzeństwa – przegląd wybranych wątków teoretycznych i empirycznych / Piotr Gindrich // Edukacja, Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. – 2019, nr 1, 284-290.

77. Odrębne elementy środowiska rodzinnego i pozarodzinnego a kształtowanie się różnic psychicznych między rodzeństwem: potrzeba nowego paradygmatu badań / Mieczysław Radochoński // Roczniki Socjologii Rodziny. – 2002, T. 14, s. 97-104.

78. Pierwszym nie zawsze jest łatwo / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 53-57.

79. Piękno różnorodności : o rodzeństwie, relacjach między nimi i troskach rodziców / z Anną Kucharską-Zygmunt rozmawia Maria Kowal // Wychowawca. – 2021, nr 4, s. 12-14.

80. Po co nam rodzeństwo / Dorota Romanowska // Newsweek. – 2016, nr. 14, s. 70-73.

81. Pozycja wśród rodzeństwa a obraz psychologiczny dzieci badanych Testem Rysunku Rodziny / Izabela Grzankowska, Małgorzata A. Basińska // Psychologia Rozwojowa. – 2014, T. 19, s. 51-66.

82. Przemoc wobec rodzeństwa / Sharon D. Herzberger // Niebieska Linia. – 2003, nr 3, s. 9-10.

83. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży posiadającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 3-18.

84. Razem czy oddzielnie? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 16, s. 11.

85. Relacje dziecka z rodzeństwem w świetle badań / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. – 2021, nr 4, strony 8-11.

86. Relacje z rodzeństwem dzieci niepełnosprawnych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych / Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska // Kwartalnik Pedagogiczny R. 57 . – 2012, nr 3, s. 163-178.

87. Rodzeństwo a osobowość dziecka / Janusz Rusaczyk // Remedium. – 2021, nr 3, strony 24-25.

88. Rodzeństwo: (bibliografia w wyborze)/ Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2021, nr 4, strona 4.

89. Rodzeństwo jako osoby znaczące / Julita Wojciechowska // Remedium. – 2005, nr 4, s. 4-5.

90. Rodzeństwo: laboratorium relacji i emocji / Wiktoria Jaciubek // Charaktery. – 2021-2022, nr 12-1, s. 32-35.

91. Rodzeństwo to więcej niż 500 plus / Ks. Jan Śledzianowski // Rodzina – wsparcie i pomoc. – 2017, s. 17-33.

92. Rodzeństwo: układ, który nami rządzi / Olga Woźniak // Przekrój. – nr 30, s. 34-39.

93. Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie i konflikt / Iwona Przybył // Studia Socjologiczne. – 2017, nr 2, s. 189-212.

94. Rodzeństwo w jednej klasie / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 83, s. 47-50.

95. Rodzeństwo w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2013, nr 2, s. 29-31.

96. Rywale na całe życie : bracia i siostry na wojennej ścieżce/ Katja Thimm // Forum. -2007, nr 36, s.24-29.

97. Siostry i bracia dzisiaj : gwarancja i niepewność w relacji : nowe hipotezy na podstawie badań ankietowych / Iwona Przybył // Role rodzinne : między przystosowaniem a kreacją. – 2016, s. 165-177.

98. Splątane więzy / Ewa Chalimoniuk // Wysokie Obcasy. – 2015, nr 41, s. 28-32.

99. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 1, Temat: Co pamiętamy z dzieciństwa? / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 1, s. 27-30.

100. Strącone z tronu / Aneta Mazurkiewicz // Charaktery. – 2013, nr 6, s. 44-47.

101. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 2, Temat: Skąd bierze się rywalizacja między dziećmi? / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 2, s. 24-25.

102. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 4, Temat: Czy sprawiedliwie znaczy po równo? / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 4, s. 24.

103. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 5, Temat: Jestem ulubieńcem / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 5, s. 33.

104. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 6, Temat: Kiedy dzieci skarżą… / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 6/7, s. 28.

105. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 7, Rodzic mediatorem / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 8/9, s. 29.

106. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 8, Kiedy dzieci się biją… / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 10, s. 32-33.

107. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 9, Nie ma dzieci specjalnej troski / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 11, s. 27.

108. Szkoła dla rodziców i wychowawców : rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 10, Do szczęścia potrzeba przebaczenia / Halina Czerwińska // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 12, s. 33.

109. Trudno być starszym bratem / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 2, s. 16-17.

110. Uwarunkowania różnic w rozwoju i zachowaniu się rodzeństwa / Kazimierz Przybyłko, Czesław Walesa // Horyzonty Psychologii T.4. – 2014, s. 119-129.

111. Współczesna rodzina. Cz. 9, Rodzeństwo / Izabela Czaja-Antoszek // Sygnał. – 2015, nr 10, s. 14-16.

112. Z rodzeństwem za pan brat / Julita Wojciechowska // Charaktery. – 2002, nr 11, s. 32-33.

Opracowała: Katarzyna Syguła-Skorupska
RZPWE PBW w Opolu Filia w Kluczborku
(20.04.2023 r.)