Remont magazynu centralnego PBW

W związku z rozpoczęciem prac mających na celu zabezpieczenie zbiorów w pomieszczeniach magazynu centralnego PBW, przy ul. Kościuszki 14, informujemy że w dniach od 4 do 30 września 2019 roku będą dla czytelników niedostępne zbiory od nr inwentarzowego 23 801 do nr 145 945.
Licząc na Państwa zrozumienie, żywimy przekonanie że po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac zbiory PBW w Opolu zyskają odpowiednią dla ich przechowywania jakość, poziom ich zabezpieczenia nie będzie ustępował największym bibliotekom w kraju, a Państwo zyskacie jeszcze większy komfort z nich korzystania.