Relikwia

Książki:

1. Boskie Oblicze : Całun z Manoppello / Paul Badde ; tł. [z niem.] Artur Kuć. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. – 335, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
M 064019 (Nysa)

2. Całun Turyński / Ian Wilson ; przeł. z ang. Andrzej Polkowski. – Warszawa : “Pax”, 1984. -367, [1] s., [30] s.tabl. : il., 1 mapa ; 22 cm.
M 46108 (Kędzierzyn-Koźle), M 140801 (Opole)

3. Całun Turyński : nowe odkrycia nauki / Andre Marion, Ann-Laure Courage ; tł. Piotr Murzański. – Kraków : “Znak”, 2000. – 243, [1] s., [12]s.tabl. : il. ; 21 cm.

4. Całun Turyński : 101 pytań i opowiedzi / Pierluigi Baima Bollone ; przekł. Krzysztof Stopa. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2002. – 287, [1] s. ; 24 cm.
M 210353 (Opole)

5. Eucharystia, biskup i król : kult św. Stanisława w Polsce / Jan Kurek. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 400 s., [24] s. tabl. : il., fot., portr., rys. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661)
M 179441 (Opole)

6. Groby, relikwie i insygnia : studia z dziejów mentalności średniowiecznej / Elżbieta Dąbrowska ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2008. – 376 s. : il. ; 25 cm. – (Collectio Archæologica Historica et Ethnologica 1896-8899 vol. 2)

7. Król i Korona Cierniowa : kult relikwii we Francji Kapetyngów / Jerzy Pysiak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 472 s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Aquila Volans ; 2)

8. Księga relikwii / Andrzej Datko. – Kraków : Wydawnictwo M, 2014. – 414, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

9. Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku : geneza, treści, styl i techniki wykonania / Kinga Szczepkowska-Naliwajek. – Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1996. – 353 s., [38] s. fot. ; 21 cm.

10. Relikwie / Jan Kracik. – Kraków : “Znak”, 2002. – 240,[3] s. ; 21 cm.
062776 (Nysa), M 188702 M 188703 (Opole)

11. Relikwie i ciała cudownie zachowane / Jacques Gelis // W : Historia ciała. T. 1, Od renesansu do oświecenia / tom pod red. Georges’a Vigarello ; aut.: Daniel Arasse [et al.] ; przeł. Tomasz Stróżyński. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011. – S. 69-90
M 206817/I (Opole)

12. Relikwie : leksykon : historia, cuda, kult / Józef Marecki, Lucyna Rotter. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2012. – 200 s. ; 20 cm. – (Nasza Historia)

13. Relikwie świętych w prawosławiu / Jarosław Charkiewicz. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2010. – 79 s. : il. kolor. ; 21 cm.

14. Świadkowie tajemnicy : śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych / Grzegorz Górny [tekst], Janusz Rosikoń [zdj. ; współpr. Jan Kasprzycki-Rosikoń]. – Warszawa ; Izabelin : Rosikon Press, 2012. – 335, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.

15. Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243) / aut. Romuald Kaczmarek [et al.] ; red. nauk. Tadeusz Krupiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. – 95, [1] s., [36] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 1577)

16. Święte oblicza / Ian Wilson ; przeł. z [ang.] Marek Fedyszak. – Warszawa : “Da Capo”, 1994. – 319 s. : faks., fot., portr., rys. ; 19 cm.
M 176623 (Opole)

17. Tryptyk relikwiarzy świętych w Koźlu / Alfons Schubert. – Opole : Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2005. – 80 s. : fot. kolor. ; 21 cm.
C 63558 (Kędzierzyn-Koźle)

 

Artykuły w czasopismach:

18. Całunu Turyńskiego przypadek wyjątkowy / Krzysztof Tarnowski // Przegląd Powszechny. – 2011, nr 12, s. 117-125

19. Chrześcijańska interpretacja kilku antycznych gemm / Anna Ryś // Vox Patrum. – T. 65 (2016), s. 585-603

20. Copyright na świętych / Tomasz P[iotr] Terlikowski // Nowe Państwo. – 2003, nr 11, s. 34-35
* Kult relikwii

21. Cuda, cuda ogłaszają / Joanna Podgórska // Polityka. – 2012, nr 36, s. 26-29
* Katolicyzm magiczny

22. Dawcy relikwiarzowych organów / Jan Kracik // W Drodze. – 2007, [nr] 11, s. 35-42

23. Ekumeniczne znaczenie Całunu Turyńskiego / Janusz Bujak // Scripturae Lumen. – [T.] 7 (2015), s. 379-397

24. Fotografia jako rzecz-relikwia : motyw “ołtarzyka” w literaturze i filmie / Michalina Lubaszewska // Konteksty. – 2013, nr 2, s. 191-196

25. Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwi – translatio i ostensio reliquiarium / Jerzy Pysiak // Przegląd Historyczny. – 2006, z. 2, s. 165-186

26. Kosteczek obcowanie / Edyta Gietka // Polityka. – 2011, nr 17, s. 132-137
* Jak powstają relikwie

27. Kości w murze / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 49, s. 20-21
* Historia relikwii św. Piotra

28. Kult relikwii Świętych w aspekcie historyczno-liturgicznym / Tarsycjusz Sinka // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – 2003, nr 3, s. 193-200

29. Kult relikwii w Kościele / Czesław Krakowiak // Przegląd Powszechny. – 2000, nr 11, s. 167-176

30. Kult św. Piotra w Polsce średniowiecznej na tle europejskim / Maria Starnawska // Ecclesia, Studia z Dziejów Wielkopolski. – T. 6 (2011), s. 25-35

31. Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie kościoła łacińskiego / Tadeusz Syczewski // Studia Teologiczne. – T. 26 (2008), s. 289-298

32. Muzeum Całunu w Turynie / Izabela Lewandowska // Muzealnictwo. – [Nr] 40 (1998), s. 151-156

33. Narodziny kultu relikwii męczenników na Zachodzie / Anna Stróż // U Schyłku Starożytności. – [T.] 13 (2014), s. 55-84

34. Noga Santa Anny / Piotr Tarczyński // Polityka. – 2010, nr 25, s. 68-71
* Relikwie świeckich władców

35. Od magii do wiary / Anna Zajchowska // W Drodze. – 2016, [nr] 9, s. 89-98

36. Potrójne życie chusty Weroniki / Ewa Klekot // Znak. – 1999, nr 6, s. 60-63
* Cudowne wizerunki w sztuce

37. Przepływ relikwi z Ziemi Świętej do łacińskiej Europy w wiekach średnich / Wojciech Mruk // Portolana. – Vol. 3 (2007), s. 253-262
* Materiały z konferencji “Mare apertum. Przepływ ludzi, idei i rzeczy w świecie śródziemnomorskim”, Kraków

38. Relikwie świętych / Jacek Salij. – (Szukającym drogi) // W Drodze. – 2006, [nr] 5, s. 123-127

39. Spojrzenie, które zmienia / Stefan Czerniecki // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. – 2014, nr 8, s. 80-85
* Całun z Manoppello

40. Stara i nowa historia Całunu Turyńskiego / Kazimierz Góral // Resovia Sacra. – Nr 2 (1995), s. 127-138

41. Tajemnica płótna / Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2010, nr 14, s. 20-23

42. Teologiczne podstawy kultu relikwii / Grzegorz Dziewulski // Łódzkie Studia Teologiczne. – T. 17 (2008), s. 167-183

43. W poszukiwaniu śladów Chrystusa / Grzegorz Górny // Uważam Rze. – 2012, nr 14, s. 21-24
* Materialne ślady pozostawione przez Jezusa z Nazaretu: Całun Tutyński, Sudarion z Oviedo, Tunika z Argenteuil

44. Wokół grobu i relikwii św. Piotra na Watykanie / Jan Śrutwa // Studia Gnesnensia. – T. 18 (2004), s. 127-138

45. Zawiłe drogi relikwii św. Andrzeja Boboli / Aleksander Jacyniak // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 21 (2010), s. 87-93

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu