Relacja z VIII Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „O książce i czytelnictwie”

8 października 2021 roku odbyła się VIII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. O książce i czytelnictwie”. Jak co roku, konferencja poświęcona była promocji czytelnictwa, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy bibliotekarzy oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia przygotowanej przez Alicję Kisałę wystawy starych druków “Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” w Muzeum Śląska Opolskiego. Konferencję otworzył Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE. Edyta Plich, dyrektor Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży (TIM), prezes Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO – zapoznała uczestników z projektem „Alternatywna Lista Lektur” poświęconym wspieraniu czytelnictwa dzieci i młodzieży, a wykład i ćwiczenia poświęcone realizacji  nowej edycji Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa poprowadził Robert Gwóźdź z Kuratorium Oświaty w Opolu. Pracownicy PBW – Iwona Kowalska i Anna Zacłona zaprezentowały nowy tom bibliografii regionalnej „Oświata na Śląsku Opolskim”, a Justyna Jurasz poprowadziła warsztaty pt. „Wizualne formy opowieści – teatr cieni”. W konferencji udział wzięło ponad 70 nauczycieli bibliotekarzy z całego województwa. Dziękujemy prelegentom za inspirujące wystąpienia i  uczestnikom za aktywny udział w konferencji. Zapraszamy za rok, na kolejną edycję konferencji.