„Ratujmy się sami…” – kolejne spotkanie

10.05.2023 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Nysie odbyło się kolejne ze spotkań z cyklu pt.: ,,Ratujmy się sami…’’. Spotkania są realizowane dzięki podjętej współpracy ze studenckim Kołem Naukowym Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Tematem spotkania z seniorami z Dziennego Domu Pobytu w Nysie było zapoznanie z mechanizmem oraz praktycznym wykorzystaniem AED, które coraz częściej można spotkać w przestrzeni miejskiej.  Późniejsza część zajęć to ćwiczenia praktyczne na fantomach z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej prowadzenia RKO oraz AED. Uczestnicy spotkania wykazywali duże zaangażowanie do zdobywania wiedzy praktycznej oraz pozbyli się wątpliwości co do problemów związanych z bezpiecznym użyciem AED. Powyższe wskazuje, jak bardzo zajęcia wpisują się w niegasnące potrzeby społeczeństwa dotyczące poszerzania oraz częstego powtarzania wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zapoznania się z publikacjami z zakresu udzielania pierwszej pomocy dostępnymi w naszej bibliotece.

Dziękujemy studentom za przeprowadzenie warsztatów!