Publikacja „Człowiek, dzieło, historia”

Informujemy, że nakładem RZPWE PBW ukazała się publikacja pt. „Człowiek, dzieło, historia”. Wykłady w roku 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Liczące 112 stron wydawnictwo, pod redakcją Rafała Rippla, jest zapisem wykładów otwartych wygłoszonych w 2021 roku przez grono literaturoznawców i historyków z ośrodków uniwersyteckich Opola, Wrocławia, Warszawy czy Lublina. Stanowi dopełnienie cyklu wydarzeń, jakie złożyły się na całoroczne obchody jubileuszu 70-lecia PBW w Opolu.