Przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida

Przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida / Kazimierz Braun. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020.

Sejm i Senat RP ogłosiły 2021 r. Rokiem Norwida w 200-lecie urodzin artysty. Książka została napisana przez reżysera, uczonego i prozaika, znawcę dramatu i teatru, a zarazem prawdziwego miłośnika dorobku artystycznego C. K. Norwida. Jej tematem jest najmniej znany obszar aktywności tego autora. Przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida  obejmuje wszystkie jego sztuki teatralne, miniatury sceniczne oraz fragmenty utworów dramatycznych, które nie zachowały się w całości. Teksty te zostały poddane analizie stosowanej w czasie przygotowań do realizacji scenicznej – z wyróżnieniem postaci, badaniem wydarzeń scenicznych, przestrzeni i czasu akcji. Publikacja adresowana jest do wszystkich czytelników i miłośników twórczości Norwida oraz ludzi teatru zainteresowanych wprowadzaniem jego dramatów na scenę.