Prószków : od czasów najdawniejszych do współczesności

Prószków : od czasów najdawniejszych do współczesności /Andrzej Hanich. – Opole : Instytut Śląski, 2023.

Wiedza o własnej ojczyźnie, a zwłaszcza znajomość dziejów miejscowości swego pochodzenia (zamieszkania), należy do korzeni naszej tożsamości. Proszków to niewielka miejscowość,  od 2004 r .miasto w województwie opolskim, położona przy drodze z Opola do Prudnika,  o bogatej przeszłości. Pierwotnie było prywatną wsią rycerską, powstałą jako podgrodzie przy zamku, którego początki sięgają XIII wieku. Wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi w XVIII i XIX wieku dawne dobra ziemskie i leśne rodu Prószkowskich stały się materialną podstawą funkcjonowania folwarku, browaru, gorzelni, cegielni i manufaktury fajansu.  Z czasem Prószków wyróżnił się działalnością szkół i  zakładów naukowych, kształcących rolników, leśników, ogrodników i nauczycieli. Książka stanowi rzetelne opracowanie naukowe, monumentalną monografię podopolskiego Prószkowa, autorstwa ks. prof. Andrzeja Hanicha, który w darze dla społeczności przygotował dzieje miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesności. Praca posiada układ problemowo-chronologiczny i uwzględnia najważniejsze zagadnienia, które miały wpływ na kształtowanie się dziejów Prószkowa i losy jego mieszkańców. Składa się z dwunastu rozdziałów: Kontekst historyczny – Śląsk Opolski i jego dzieje (rozdz. 1) ; Prószków – osada (w średniowieczu) – miasteczko (od 25 kwietnia 1560 do 1853 roku) – miasto (od 1 stycznia 2004 r.) (rozdz. 2) ; Prószkowscy – właściciele Prószkowa (rozdz. 3) ; Zamek w Prószkowie (rozdz. 4) ; Zakłady dobroczynne w Prószkowie od lat 1575-1578 do czasów współczesnych (rozdz. 5) ; Dawna gospodarka rolna, leśna oraz zakłady przemysłu rolno-spożywczego (rozdz. 6) ; Szkolnictwo (rozdz. 7) ; Kościół i parafia katolicka w Prószkowie (rozdz. 8) ; Kościół św Jerzego w Prószkowie jako zabytek architektury i sztuki barokowej (rozdz. 9) ; Wieś Przysiecz – filia parafii prószkowskiej (rozdz. 10) ; Gmina ewangelicka w Prószkowie w latach 1783-1945-1978 (rozdz. 11) ; Diaspora żydowska w Prószkowie do 1945 roku (rozdz. 12). Pracę uzupełniają obszerne aneksy, bogata literatura przedmiotu i indeks osób. Większość cytowanych w niej dokumentów nie była wykorzystana przez badaczy dziejów tej miejscowości. Książka z pewnością przyczyni się do lepszego poznania dziejów Prószkowa przez jego mieszkańców i wszystkich zainteresowanych jego historią.