Projekt Robak – kampania edukacyjna w oparciu o grę planszową i internetową platformę wiedzy

W 190. rocznicę wydania “Pana Tadeusza”zapraszamy do udziału w projekcie “Robak” – kampanii edukacyjnej w oparciu o grę planszową i internetową platformę wiedzy o narodowej epopei.

19 marca o godz.  15.00 w czytelni PBW w Opolu odbędzie się szkolenie dla nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury przybliżające zasady aktywnego udziału w projekcie. Zachęcamy do udziału.

Na projekt „Robak” składają się:

  1. Kooperacyjna gra planszowa dla 2–4 graczy, na podstawie poematu  „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, pozwalająca we własny sposób rozegrać tajną misję księdza Robaka. Grający będą konstruować subtelne intrygi, by doprowadzić do zgody między kłótliwymi mieszkańcami Soplicowa i w ten sposób urzeczywistnić trzy zamiary Bernardyna: przygotowanie powstania na Litwie przed przybyciem wojsk Napoleona, pojednanie zwaśnionych rodzin Sopliców i Horeszków oraz zabezpieczenie przyszłości pana Tadeusza i doprowadzenie do jego ślubu z Zosią. Gry nie można kupić. Otrzymają ją wyłącznie uczestnicy prowadzonych w ramach projektu szkoleń.
  1. Połączona z grą (poprzez kody QR na rewersach kart) internetowa platforma wiedzy na temat poematu, dostępna bez ograniczeń pod adresem: www.pantadeusz.promocjaksiazki.pl Na platformie znajdują się atrakcyjnie podane i dostępne „za jednym kliknięciem” informacje na temat postaci występujących w utworze, wiadomości historycznoliterackie oraz materiały, które umożliwiają krytyczną analizę utworu. Nauczyciele mogą pobrać z platformy scenariusze interesujących lekcji.
  1. Szkolenie dla nauczycieli i bibliotekarzy przeprowadzone 19 marca o godz. 15.00 w PBW w Opolu. Kontakt w sprawie szkoleń oraz turnieju: j.weigt@pedagogiczna.pl , tel. 77 4541240 w.117
  1. Cykl turniejów gry „Robak” dla młodzieży (klasy 7-8 szkół podstawowych i 1-2 szkół średnich, wiek 14–18 lat):
  • Opiekun – uczestnik szkolenia powinien przeprowadzić ćwierćfinał turnieju gry w szkole/bibliotece/domu kultury, z którymi współpracuje (do 15 maja);
  • Półfinały turnieju gry zostaną przeprowadzone przez Biblioteki – Partnerów projektu (do 29 maja). W ich wyniku wyłonionych zostanie 8 finalistów;
  • Ogólnopolski turniej finałowy odbędzie się 11 czerwca w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Zaproszonym finalistom i ich opiekunom organizator zapewnia pokrycie kosztów podróży i nocleg.

Projekt realizowany jest, w ramach programu Promocji Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Agencję Promocyjną OKO. Przedsięwzięcie odbywa się we współpracy z Muzeum Pana Tadeusza Oddziałem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W stworzenie gry i platformy wiedzy zaangażowali się merytorycznie: dr hab. Paweł Bukowiec prof. UJ (autor tekstów na platformę wiedzy) i dr hab. Tomasz Majkowski prof. UJ (opieka merytoryczna i groznawcza). Od strony metodycznej nadzór nad projektem sprawowała Biserka Cejović, która jest także autorką udostępnionych scenariuszy lekcji. Mechanikę gry opracował Wojciech Rzadek. Autorką ilustracji jest Anna Pałosz, której opracowanie graficzne gry karcianej „Świteź” (stworzonej przez ten sam zespół) zdobyło prestiżową nagrodę „Projekt Roku 2022”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.