Powrót, powroty

Książki:

1. Czego jeszcze tu szukam w tym miasteczku? : powrót do miejsca urodzenia w tużpowojennej poezji jidysz / Karolina Koprowska // W : Sam początek : lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej / pod redakcją naukową Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, copyright 2017. – S. 263-279

2. Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny / Ewa Nowicka. – Kraków : Zakład Wydawniczy “Nomos”, 2008. – 288 s., XVI s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

3. Motyw doliny bez powrotu w Powieści o Aleksandrze i Lancelocie pisanym prozą / Katarzyna Dybeł // W : Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich : tom poświęcony pamięci profesor Krystyny Kasprzyk / redakcja naukowa Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 183-191

4. Motyw powrotu do “domu” : postkolonialny głos pisarek diaspory Nigerii : Helen Oyeyemi i Sefi Atta / Patrycja Kozieł // W : Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. 2 / [redakcja naukowa Agnieszka Lesiczka]. – Warszawa : Wydawnictwo Campidoglio, 2018. – S. 29-41

5. “Po drugiej stronie czasu” : powrót jako kategoria negatywna (?) w poezji roczników siedemdziesiątych / Magdalena Piotrowska-Grot // Palimpsest : miejsca i przestrzenie / pod redakcją Anny Gomóły i Anny Szawerny-Dyrszki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 177-194

6. Syn marnotrawny : filozofia powrotów, filozofia miłosierdzia : inspiracja arcydziełem Rembrandta van Rijn “Syn marnotrawny” / Grażyna Zielińska // W : Filozofia i sztuka / red. nauk. Ewa Starzyńska-Kościuszko, Andrzej Kucner, Piotr Wasyluk. – Olsztyn : Instytut Filozofii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016. – S. 379-400

7. Topos “powrotu z Warszawy na wieś” we współczesnej kulturze Podlasia i Suwalszczyzny / Danuta Zawadzka // W : Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku / red. Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisak-Gębala. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 321-338

8. Wędrowiec “z sercem zostawionym w klatce Polski” : literackie powroty do ojczyzny Jacka Bierezina / Dominika Stachlewska // W : Literackie obrazy podróży / [red. nauk. Monika Urbańska ; tł. Joanna Pawliczak]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – S. 81-89

9. Wymiary powrotu w literaturze / pod red. Magdaleny Garbacik [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2012. – S. 277, [1] s. ; 23 cm.

Artykuły w czasopismach:

10. Co boli Pana Cogito? / Paweł Czapczyk // Polonistyka. – 1998, nr 6, s. 363-366
* „Pan Cogito – powrót”

11. Dom utracony, dom odzyskany… (?) : powrót do “małej ojczyzny” w wierszu Czesława Miłosza “Dwór” / Bożena Olszewska // Studia Słowianoznawcze. – T. 12 (2016), s. 243-258

12. Dylematy emigrantów – na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Urszula Kamińska // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 14-16
* Konspekt lekcji języka polskiego w klasie maturalnej

13. Gdy złączą się skrajności… : refleksja nad pamięcią i historią w “Powrocie Odysa” Stanisława Wyspiańskiego / Anna Zalewska // Literaturoznawstwo. – Nr 8/9 (2014/2015), s. 31-43

14. Historia niezwykłego napadu : “Powrót taty” Adama Mickiewicz w klasie czwartej szkoły podstawowej / Paweł Sporek // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 5, s. 25-30

15. Miejsce (nie)powrotu : o wyobraźni i poezji Jana Darowskiego / Katarzyna Niesporek // Tematy i Konteksty. – 2020, nr 10, s. 255-271

16. Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, z. 1, s. 41-55
* „Pan Cogito – powrót”, „Powrót prokonsula”

17. Nie ma domu : o literackim micie powrotu w Moich Uniwersytetach Janiny Kowalskiej / Jolanta Pasterska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka. – Z. 7 (2012), s. 91-101

18. “Powrót syna marnotrawnego” Rembrandta // Cogito. – 2011, nr 3, s. 39

19. “Powrót syna marnotrawnego” Rembrandta / Dorota Nosowska. – (Sztuka pod lupą) // Cogito. – 2020, nr 1, s. 36-37

20. Powrót z zaświatów : ewolucja motywu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego / Marek Wedemann // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 28 (2016), s. 167-181

21. Rozmaite widzenia w “obrazie” “Powrót z balu” Józefa Chełmońskiego / Arkadiusz Hajda // Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach. – T. 6 (2019), s. 247-255

22. Syn marnotrawny : malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera / Alina Biała // Polonistyka. – 2006, nr 10, s. 18-24

23. Synkretyczny charakter “Powrotu taty” Adama Mickiewicza : cykl scenariuszy lekcji języka polskiego w szkole podstawowej dotyczący omówienia tekstu pod katem przynależności gatunkowej / Dorota Bąk // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 59-64

24. The return of Kantor / Terumichi Tsuda // Linguae Mundi. – Nr 5 (2010), s. 183-193

25. “Wchodzenie do obrazu” : Rembrandt van Rijn, “Powrót syna marnotrawnego” : dla uczniów III kl. gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Grażyna Zielińska // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 18-19

26. Zagubieni w chaosie świata poszukują drogi. Rembrandt: “Powrót syna marnotrawnego”/ Barbara Maria Płodzień // Nowa Polszczyzna. – 2008, nr 3, s. 28-38

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu