Postacie kobiecości – o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny

Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski. – Kraków : Instytut Literatury 2019.

Niniejsza publikacja prezentuje ciekawie nakreśloną diachronię twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, obraz rozwoju jej warsztatu poetyckiego. Autor pracy porządkuje obszerny dorobek poetki, grupuje rozległy i mocno zróżnicowany materiał w bloki tematyczne, a następnie dokonuje ich omówienia. Książka adresowana jest do osób zafascynowanych niezwykłą biografią Kazimiery Iłłakowiczówny oraz  poszukują przystępnego opracowania poświęconego nie tyle jej życiu, ile raczej jej bogatej, interesującej i wciąż ważnej twórczości.