Podziękowanie

Podziękowanie od Zarządu Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu za przekazane w darze książki, które wzbogaciły bibliotekę Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Dom. Cieszymy się, że przekazana literatura będzie służyła pomocą podczas zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.