Podstawy ratownictwa medycznego : materiały dla studentów

Podstawy ratownictwa medycznego : materiały dla studentów / Ireneusz Barziej. Nysa : Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie, 2023.

Ratownictwo medyczne – to specjalność w medycynie, w której czynnie i bardzo aktywnie kształcą się studenci 3 – letnich studiów zawodowych. W ostatnim czasie w znaczący sposób wzrósł prestiż ratownika medycznego z uwagi na jego kompetencje i ogromną odpowiedzialność za życie człowieka  Ratownik medyczny to zawód, który cieszy się bardzo dużym szacunkiem i uznaniem w społeczeństwie. Książka została przygotowana przez praktyka, w oparciu o konieczne ryciny i schematy. Jej pierwsza część będzie przydatna od pierwszych zajęć ratownictwa medycznego do dnia egzaminu, gdyż zawiera skondensowane najważniejsze wytyczne ratownictwa medycznego. Składa się następujących rozdziałów: Ocalenie serc zbyt dobrych, aby umrzeć… czyli kilka słów o reanimacji i podstawowych czynnościach resuscytacyjnych ; Jaka pozycja jest … bezpieczna? ;  Przyrządowe metody udrażniania  dróg oddechowych ; Manualna defibrylacja elektryczna ; Zadławienie ; Kołnierz ortopedyczny i transport poszkodowanego z urazem kręgosłupa ; Unieruchomienie kończyn w przypadku ich obrażeń ; Zaopatrywanie ran ; Zaopatrywanie krwotoku z nosa. Część druga skryptu zawiera scenariusze,  przez lata realizowane scenki postępowania w różnych stanach zagrożenia życia,  stanowiące doskonałe narzędzie do prowadzenia ćwiczeń.  Niniejszy skrypt adresowany jest do studentów kierunków medycznych : ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa.