Pierwszy Dzień Wiosny. Wiosna

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe poświęcone wiośnie. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych. Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury, bibliotekarzy.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Książki dostępne w PBW i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Cztery pory roku : zabawy plastyczne ze scenariuszami zajęć / Emilia Koronka ; zdjęcia Emilia Koronka. – Płock : Iwanowski, 2015. – 127 s. : il. kolor. ; 31 cm.
M 214387 M 214388 EP 214359 (Opole)

2. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. – Gdańsk : “Harmonia”, 2004. – 189 s. ; 24 cm. – (Lokomotywa Teatralna : szkoła podstawowa)
C 190784 (Opole)

3. Pinokio…a jak myślisz ? : scenariusze uroczystości szkolnych podstawowych / Jan Jakub Należyty ; oprac. Lena Jankowska-Poleganow. – Wyd. 2. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2003. – 118 s. : il., nuty. ; 29 cm.
C 049351 (Brzeg), C 59910 (Kędzierzyn-Koźle), C 051415 (Kluczbork), M 062955 (Nysa), M 208917 M 209462 (Opole)

4. Przedstawienia i uroczystości : inscenizacje dla klas 0-3 / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. – Warszawa : Dr Josef Raabe. Spółka Wydawnicza, 2013. – 40 s. : il. ; 30 cm.
M 211691 M 211692 M 211693 (Opole)

5. Scenariusze szkolnych przedstawień teatralnych : dla szkół podstawowych / Zofia Kaliska, Beata Jacewicz. – Wyd. 2. – Białystok : “Printex”, 2016. – 240 s. ; 21 cm.
M 215908 M 215909 M 215910 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

6. Amelka szuka wiosny : (na podstawie opowiadania H. Januszewskiej “Słoneczna bajka”) / Dorota Podstawska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 21-23

7. Chodzenie z gaikiem : inscenizacja powitania wiosny / Zofia Rudzińska, Grażyna Banaszczak // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 14-15

8. Czekamy na wiosnę / Monika Wyrwa-Kluza, Elżbieta Kaczmarska, Mateusz Kluza // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 2, s. 42-47

9. Idzie wiosna… : impreza biblioteczna / Ewa Śmiech // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 4, s. 32-33
*Impreza dla dzieci młodszych w bibliotece szkolnej. Do wykorzystania również przez nauczycieli nauczania początkowego

10. Jak wiosna przyjść chciała : teatr w przedszkolu / Katarzyna Pietrzak // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 3, s. 69

11. Jestem roczek / Iwona Warzecha // Wiadomości Przedszkolaka. – 2003, nr 1, s. 2-3

12. Oferta szkolnego programu z okazji Święta Wiosny / Lidia Groma, Anna Żak // Lider. – 2007, nr 4, s. 25-27

13. Płyń, Marzanno! / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 54-55
* Scenariusz przedstawienia

14. Powitanie wiosny / Franciszek Kobryńczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 3, s. 40-42

15. Powitanie wiosny / Joanna Szkudlarek // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. – 2003, nr 1, s. 10-13

16. Powitanie wiosny : scenariusz środowiskowej imprezy integracyjnej / Małgorzata Armatys, Ewa Sowińska // Życie Szkoły. – 2003, nr 3, s. 164-166

17. Przywitajmy panią Wiosnę : inscenizacja / Katarzyna Kuleta // Życie Szkoły. – 2014, nr 3, s. 4-5

18. Scenariusz imprezy ogólnoprzedszkolnej “Powitanie wiosny” w Przedszkolu Publicznym nr 24 “Chatka Puchatka” w Opolu / Sylwia Chromiańczuk, Teresa Słobodzian // Modelowe Nauczanie. – 2015, nr 1, s. 54-58

19. “Spotkanie z Wiosną” : wiosenna inscenizacja / Barbara Musiał // Wiadomości Przedszkolaka. – 2004, nr 3, s. 9-11

20. Superwychowawca : scenariusz turnieju z okazji pierwszego dnia wiosny / Barbara Platis // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 18

21. Święto Wiosny / Barbara Ciebień // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 30-41

22. Święto Wiosny / Gabriela Walenta // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 3, s. 11
*Scenariusz festynu szkolnego

23. Święto wiosny i radości : scenariusz imprezy na wesoło na Pierwszy Dzień Wiosny / Anna Matuszkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 2, s. 35-37

24. Teatrzyk na powitanie wiosny : scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-, 6-letnich / Beata Brzukała // Wiadomości Przedszkolaka. – 2008, nr 3, s. 7-8

25. ”Topienie Marzanny” / Grażyna Kożuch // Wiadomości Przedszkolaka. – 2005, nr 4, s. 7-8

26. Wiosenne przebudzenie w lesie : inscenizacja / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. – 2013, nr 3, s. 36-37

27. Wiosenny turniej : scenariusz imprezy integracyjnej / Katarzyna Kelsz // Życie Szkoły. – 2003, nr 3, s. 167-168

28. Wiosna – ekomyślenie : scenariusz festynu ekologiczno-sportowego / Alicja Chudy // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 18-19

29. Wiosna w przyrodzie : zajęcia zintegrowane przygotowujące do obchodów Dnia Ziemi / Grażyna Uryś // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 3, s. 24

30. Wiosna – zwyczaje wielkanocne : scenariusz przedstawienia / Bożena Kroll, Violetta Sobczyk // Wiadomości Przedszkolaka. – 2002, nr 4, s. 2-6

31. Wiosno, przyjdź! : scenariusz uroczystości dla klas I-III z okazji rozpoczęcia wiosny / Lidia Kutrybała, Jolanta Gawryś // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 23-24

32. Witaj wiosno! : apel z okazji Święta Wiosny / Beata Wiązowska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 19-21

33. Witaj Wiosno! : scenariusz uroczystości powitania wiosny / Bogusława Lasoń, Grażyna Żyła // Wiadomości Przedszkolaka. – 2006, nr 3, s. 18-21

34. Witamy wiosnę na sportowo : impreza sportowa / Teresa Brych // Życie Szkoły. – 2002, nr 5, s. 288-290

35. Zbudź się wiosno : montaż słowno-muzyczny / Henryka Pytlok // Wiadomości Przedszkolaka. – 2011, nr 3, s. 11-13

36. Zielono mi : scenariusz audycji radiowej lub przedstawienia z okazji Dnia Wiosny, Święta Ziemi, Sprzątania Świata lub zakończenia roku szkolnego / Irena Świderska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 22-23

37. Zwiastuny wiosny / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 47-49

38. Zwiastuny wiosny : warsztaty dla dzieci i rodziców / Gabriela Fejkiel // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 2, s. 36-37

39. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 225-226

 

Oprac. Katarzyna Hermasz
Aktualizacja (październik 2018 r.) : Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu